การรวมความคิดไว้กับปัจจุบัน
  จำนวนคนเข้าชม  8546

การรวมความคิดไว้กับปัจจุบัน

 

          สิ่งที่จะขจัดความกลุ้มอกกลุ้มใจ  และความกังวลออกไปได้อีกทางหนึ่ง  คือ  การรวบรวมความคิดทั้งหมดไว้กับการทำงานในปัจจุบัน  การตัดขาดความคิดในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง  และความโศกเศร้าเสียใจกับวันเวลาที่ผ่านไป  ด้วยเหตุนี้  ท่านนบีมุฮัมมัด ได้ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์  ให้พ้นไปจากความกลุ้มอกกลุ้มใจ และความเศร้าโศกเสียใจในเรื่องราวต่างๆ ที่ไม่สามารถจะย้อนกลับคืนมาหรือตามได้ทัน  และความกลุ้มอกกลุ้มใจที่เกิดขึ้นจากสาเหตุของความกลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

          บ่าวผู้ศรัทธาจะเอาจริงเอาจังทุ่มเทความขยันขันแข็งไปในการปรับปรุงวันเวลาในปัจจุบัน  เพราะการทุ่มเทจิตใจอยู่กับสิ่งนั้น  ทำให้ต้องทำงานให้เสร็จสิ้นและจะช่วยให้หายจากความกลุ้มอกกลุ้มใจ  และความเศร้าโศก   เมื่อท่านนบีมุฮัมมัด ได้วิงวอนขออย่างหนึ่งอย่างใด หรือชี้แนะประชาชาติของท่านให้ทำการวิงวอนขอ  ท่านจะส่งเสริมให้มีความขยันขันแข็งเอาจริงเอาจัง  ในการทำให้สิ่งที่วิงวอนขอได้เกิดขึ้นจริง  และขจัดสิ่งที่เรียกร้องออกไปให้หมด พร้อมกับมีการขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ และปรารถนาอย่างยิ่งในความกรุณาของอัลลอฮ์  การวิงวอนขอจะต้องเคียงคู่ไปกับการทำงาน 

          ผู้เป็นบ่าวจะขยันในสิ่งที่จะนำมาซึ่งให้ประโยชน์ในด้านศาสนา และในโลกนี้เขาจะขอความสำเร็จตามที่มุ่งหมายจากพระผู้เป็นเจ้า ขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ ให้ได้มีการช่วยเหลือในเรื่องราวดังกล่าวนั้น  เหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้กล่าวไว้ว่า

“ ท่านจงขะมักเขม้นในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวท่านจงขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์  และอย่าได้ท้อแท้  และเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาประสบกับท่านก็อย่าได้พูดว่า “ หากว่าฉันนี้ได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ มันก็จะเป็นอย่างนั้น อย่างนี้” 

แต่ทว่า จงพูดว่า “อัลลอฮ์ ได้ทรงกำหนดไว้แล้ว และสิ่งใดที่พระองค์ทรงประสงค์  พระองค์ก็จะทรงกระทำ  เพราะว่า  คำว่า (หาก) นั้น มันจะเปิดช่องทางให้กับชัยฏอน” (บันทึกโดย อิหม่ามมุสลิม)


            ท่านนบีมุฮัมมัด ได้สั่งให้ขะมักเขม้นกับสิ่งต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ในทุกสภาพการณ์  ให้ขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ ไม่ให้มีการท้อถอย  และการเกียจคร้านเป็นสิ่งที่อันตราย และจงยอมรับในกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์ โดยแบ่งเรื่องราวต่างๆออกไปเป็นสองส่วนด้วยกัน  

          ส่วนหนึ่ง  บ่าวนั้นสามารถที่จะใช้ความพยายามในการให้ได้มา หรือการให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขามีความสามารถผลักดัน  หรือให้มันเกิดความบรรเทาเบาบางลง  ซึ่งในส่วนนี้ บ่าวจะแสดงความอุตสาหะออกมา  และขอความช่วยเหลือต่อพระผู้ทรงสร้างเขาขึ้นมา 

          และในอีกส่วนหนึ่ง  เขาไม่สามารถที่จะกระทำการอย่างใดได้  ในส่วนนี้บ่าวจะมีใจสงบ  พึงพอใจ  ยอมจำนน และไม่เป็นที่สงสัยเลยว่า  นี่เป็นสาเหตุของความปลื้มปิติ  และการมลายหายไปของความกลุ้มอกกลุ้มใจ  และความเศร้าหมอง


            สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะนำมาซึ่งความปลื้มอกปลื้มใจ  และความสงบจิตสงบใจ  คือ  การรำลึกถึงอัลลอฮ์   ให้มากๆ เพราะจะส่งผลที่น่าอัศจรรย์  ในการทำให้หัวใจเบิกบาน  มีความสงบสุข ทำให้ความกลุ้มอกกลุ้มใจ  และความเศร้าหมองมลายหายไปสิ้น

อัลลอฮ์ ทรงตรัสไว้ว่า...

“ จงรู้ไว้เถิดว่า  ด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์    หัวใจทั้งหลายนั้นจะมีความสงบสุข” (อัรเราะอฺดฺ:28)

            การรำลึกถึงอัลลอฮ์ นั้น มีผลบุญที่ยิ่งใหญ่  ในการได้มาซึ่งความสงบของจิตใจที่ทุกคนปรารถนาและผลตอบแทนจากอัลลอฮ์

จากหนังสือ" สื่อแห่งความสุข"

แปลโดย  อ. มุฮัมมัด เหมอนุกูล