ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่มีความสงบสุข
  จำนวนคนเข้าชม  45927

ชีวิตที่ดี  คือ ชีวิตที่มีความสงบสุข


         ผู้มีสติปัญญานั้น รู้ว่า ชีวิตที่ดี  คือ ชีวิตที่มีความสงบสุข และเป็นชีวิตที่สั้นมาก ซึ่งไม่เหมาะที่จะไปจมอยู่กับความเศร้าโศก เสียใจ และการปล่อยให้มันล่องลอยไปกับความเศร้าหมอง เพราะว่า สิ่งที่ตรงข้ามกับชีวิตที่ถูกต้อง จะถูกดึงไปอยู่กับความเศร้าโศก เสียใจต่างๆ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันระหว่างคนดีกับคนเลว  แต่ทว่า ผู้ศรัทธานั้น เขามีความสามารถในการทำในลักษณะที่ดีเช่นนี้ได้ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
 

          เมื่อมีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์มาประสบกับเขา  หรือมีความกลัว ก็ให้เปรียบเทียบระหว่างความโปรดปรานอื่นๆ ที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นทางด้านศาสนา หรือโลกปัจจุบัน  เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วก็จะทำให้มีความกระจ่างชัดขึ้นมาในสิ่งที่มาประสบ และสิ่งที่ไม่เป็นที่ประสงค์ก็จะมลายหายไปด้วย

          เช่นเดียวกัน ให้เปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่กลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้น กับการคาดคะเนต่างๆ เพื่อที่จะได้รับความปลอดภัย  การชนะของความคาดคะเนที่อ่อนแอนั้น  จะทำให้เกิด ความเศร้าโศก เสียใจ และความกลัว  เมื่อประเมินเหตุการณ์ให้เลวร้ายที่สุดที่อาจจะมาประสบกับเขา  เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเผชิญหน้าหากว่ามันเกิดขึ้น  และใช้ความพยายามเพื่อผลักดันสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น  และขจัดสิ่งที่ได้เกิดขึ้นมาแล้ว  หรือทำให้มันบรรเทาเบาบางลง


           สิ่งหนึ่งที่จะให้ประโยชน์  ให้กรณีที่มีผู้มาทำร้าย รังแก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยคำพูดที่เสียดสี  ด่าว่า ซึ่งมันไม่สามารถจะทำอันตรายแก่ท่านได้  เว้นแต่ว่าจะไปสนใจมันและให้มันมาครอบงำความรู้สึกต่างๆ เมื่อนั้นมันจะมาทำอันตรายให้ท่านเหมือนกับที่มันได้ทำอันตรายให้พวกเขา  หากท่านไม่ให้ความสนใจกับมัน  มันก็ไม่สามารถทำอันตรายท่านได้


         จงรู้ไว้เถิดว่า  ชีวิตของท่านขึ้นอยู่กับความนึกคิดของท่าน หากว่าเป็นความคิดที่ดีมีประโยชน์ในเรื่องศาสนา หรือโลกนี้  ชีวิตของท่านก็จะเป็นชีวิตที่ดีมีความผาสุข มิเช่นนั้นแล้วก็จะตรงกันข้าม


         สิ่งที่จะให้ผลดีที่สุดในการขับไล่ความเศร้าโศกคือ การที่ไม่ไปแสวงหาการตอบแทนจากใคร  นอกจากอัลลอฮ์ เท่านั้น  เมื่อได้ทำผลบุญต่อผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับ หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับจากท่านก็ตาม จงรู้ไว้เถิดว่านั่นคือสิ่งที่ท่านต้องทำปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ ดังนั้นอย่าได้ไปสนใจใยดีกับการตอบแทนจากผู้ที่เราได้ให้แก่เขา  เหมือนกับที่อัลลอฮ์  ตรัสไว้ในเรื่องของบรรดาผู้มีความใกล้ชิดเป็นพิเศษของพระองค์ ว่า...

 “ แท้จริง ที่เราให้อาหารแก่พวกท่านนั้น ก็เพื่อพระพักตร์แห่ง อัลลอฮ์  เราไม่ต้องการผลตอบแทน และการขอบคุณใดๆ จากพวกท่านทั้งหลาย”   (อัลอินซาน:9)

           สิ่งที่ยืนยันในเรื่องนี้คือ  การประพฤติปฏิบัติต่อครอบครัว  ลูกหลาน และบรรดาผู้ที่ติดต่อด้วย  เมื่อใดที่เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อจะขจัดสิ่งที่ชั่วช้าให้หมดไปจากพวกเขาแล้ว  ก็จะทำให้เกิดความสบายใจทั้งแก่ผู้ที่รับและแก่ผู้ให้  และสิ่งที่จะนำมาซึ่งความสบายอีกประการหนึ่งคือ  การยึดมั่นอยู่กับคุณงามความดีต่างๆ ซึ่งเป็นการทำที่ตรงกับใจ  ไม่มีการเสแสร้ง มิฉะนั้น จะมีแต่ความผิดหวัง ไม่ได้รับความดีงาม  เพราะทำไปในหนทางที่ลดเลี้ยวเคียวคด  แต่ถ้ามีเจตนาและความตั้งใจที่จะกระทำดี จะเพิ่มความเบิกบาน แจ่มใสให้มากขึ้น และความขุ่นมัวต่างๆ ก็จะมลายหายไป


          จงหวังในประโยชน์สูงสุด หาทางทำให้ประสบความสำเร็จ อย่าได้เหลียวไปดูสิ่งที่ให้โทษ และจงทำตัว ทำใจให้สบาย รวบรวมกำลังจิตกำลังใจทุ่มเทลงไปในการทำดี เพราะจะทำให้ลืมความเศร้าโศกเสียใจได้
 
         
           สิ่งที่ให้ประโยชน์อีกประการหนึ่ง คือ การทำงานในปัจจุบันโดยไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง   เพราะการงานต่างๆนั้น เมื่อไม่มีการจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็จะประดังกันเข้ามาอีกในวันข้างหน้า แต่ถ้าท่านได้จัดการกับการงานให้เรียบร้อย ตรงตามเวลาแล้ว  ท่านก็สามารถจะเผชิญหน้ากับการงานต่างๆ  ที่จะมีมาในวันข้างหน้า ด้วยความแข็งแรงและสดใส
 
       
           สมควรที่จักต้องเลือกการงานที่เป็นประโยชน์    ที่มีความสำคัญก่อนหลัง ตามลำดับ ให้จำแนกระหว่างสิ่งที่จิตใจชอบ กับสิ่งที่ท่านมีความปรารถนามากกว่า เพราะว่าการกระทำสิ่งที่ตรงกันข้ามนั้น จะก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย ความมัวหมองและขุ่นมัว  ให้อาศัยความคิดที่ถูกต้อง  และการปรึกษาหารือกัน ผู้ที่ทำการปรึกษาหารือนั้นเขาจะไม่เศร้าโศก เสียใจ
และเมื่อได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้ว  ท่านก็จงมอบหมายต่ออัลลอฮ์  แท้จริงอัลลอฮ์นั้น  ทรงรักบรรดาผู้มอบหมาย

           
          ขอสรรเสริญแด่ อัลลอฮ์  พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลก  ขอพระองค์ทรงประทานพร  และความศานติแด่ท่านนะบีมุฮัมมัด  ตลอดจนวงศ์วานของท่าน  และบรรดาสาวกของท่านด้วยเถิด....อามีน

 

 

จากหนังสือ" สื่อแห่งความสุข"

แปลโดย  อ. มุฮัมมัด เหมอนุกูล