ผู้ศรัทธาจงอย่าเป็นบุคคลประเภทนี้
  จำนวนคนเข้าชม  2906

คุตบะห์วันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 52

อ.อบูบักร อิสมาแอล

มัสยิด อิกอมะตุ้ลมุอฺมินิน (บางบัวทอง) 

 

  ผู้ศรัทธาเอ๋ย! จงอย่าเป็นบุคคลสามประเภทนี้ >>>