Quran
  จำนวนคนเข้าชม  22803

 

 

 คัมภีร์อัลกุรอาน

แปลความหมายภาษาไทย โดยสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ

จัดพิมพ์โดย ศูนย์กษัตริย์ ฟาฮัด เพื่อการพิมพ์อัลกุรอาน 

แห่งนครมะดีนะฮ์มุเนาวะเราะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

 

ขอความกรุณาช่วยส่งไปรษณีย์บัตร กลับมาที่

ฝ่ายศาสนา สถานฑูตซาอุดิอาระเบีย ประจำประเทศไทย

82 อาคารแสงทองธานี ชั้น 23 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

หรือ ส่ง E mail กลับมา : [email protected]

- เพื่อให้ทางเราได้ทราบว่าท่านได้รับ อัลกุรอาน และหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะเราจะจ่ายให้ตามรายชื่อเท่านั้น เพื่อให้ได้กันอย่างทั่วถึง และไม่ซ้ำซ้อนกัน

- เพื่อขอบคุณผู้ที่สนับสนุนเงินในการจัดพิมพ์หนังสือ เพื่อการแจกจ่ายโดยไม่หวังผลกำไร

- เพื่อให้ได้รับทุนในการพิมพ์ครั้งต่อๆไป  การตอบกลับของท่านมีผลต่อพี่น้องมุสลิมที่ยังไม่ได้หนังสืออ่าน เพื่อให้พวกเขามีโอกาสได้เหมือนพวกท่าน

 


    

ขออัลลอฮ์ ทรงฮิดายะฮ์ แนวทางที่ถูกต้องให้กับพี่น้องมุสลิม ที่ใฝ่หาความรู้ ใฝ่ศึกษา และเรียนรู้สัจธรรม ความจริงในอิสลาม

     ขออัลลอฮ์ ประทานความเมตตา ความกรุณาปรานี ความปลอดภัย ให้กับผู้ที่ทำงานเผยแพร่ศาสนาอิสลาม  ศาสนาของพระองค์ ศาสนาที่จะได้รับการตอบแทนด้วยสรวงสวรรค์ ของพระองค์

     ขออัลลอฮ์ ประทานริสกี(ปัจจัยยังชีพ)ที่กว้างขวาง ประทานสุขภาพที่แข็งแรง ประทานความสุขทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮ์ ให้กับผู้ทำงาน ผู้สนับสนุน และผู้ช่วยเหลือ เพื่อการทำงานในหน้าที่ ที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้กับผู้ศรัทธาที่แท้จริง

 

 

آمين .. يارحمن يارحيم ياذا الجلال والإكرام

Admin Islammore

ll

Dowload Quran >>>>> Click here