เวลาที่หลุดลอยไป
  จำนวนคนเข้าชม  8509

เวลาที่หลุดลอยไป

       เวลา เป็นเนี๊ยะอ์มัตสำคัญที่อัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ทรงประทานมาให้กับบรรดาบ่าวของพระองค์ทุกคน เพื่อให้นำมาบริหารจัดการให้ดีที่สุด มนุษย์ทุกคนล้วนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากันในหนึ่งวัน แต่ทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าใครจะบริหารจัดการกับเวลาได้เหมาะสมกว่ากัน

       อิสลามเป็นศาสนาที่ละเอียดอ่อน และในทุกหลักการที่ได้ถูกกล่าวไว้ก็ได้แฝงไปด้วยกับประโยชน์ที่มาควบคู่กัน เช่นเดียวกันกับในเรื่องของการบริหารเวลา อิสลามบังคับให้มุสลิมทุกคนนั้นทำละหมาดวันกับคืนหนึ่ง 5 เวลา และนอกเหนือการน้อมรับที่จะปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้แล้ว การละหมาดยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สอนให้เรารู้ถึงการบริหารจัดการกับเวลา เช่น เมื่อถึงเวลาละหมาดซุบฮิ เราทุกคนก็จะต้องตื่นขึ้นมาละหมาดกันแต่เช้าเมื่อได้เวลา เช่นเดียวกัน การตื่นขึ้นมาแต่เช้าก็ฝึกให้เราทุกคนไม่ขี้เกียจในการที่จะเริ่มต้นวันใหม่ เราทุกคนจึงต้องออกไปแสวงหาริสกีกันแต่เช้า อิสลามสอนให้เรารู้ว่าเราจะต้องแบ่งเวลาอย่างไรให้เหมาะสม เช่น เมื่อได้เวลาละหมาดเราทุกคนก็จะต้องละหมาด และเมื่อเสร็จจากการละหมาดเราทุกคนก็สามารถแยกย้ายกันไปแสวงหาริสกีของแต่ละคน เราทุกคนจะต้องรู้ว่าเวลาใดสมควรทำสิ่งใด

    แต่เป็นที่น่าเสียใจว่ายังมีมุสลิมอีกหลายๆคนที่ยังไม่รู้จักคุณค่าของเวลา เขาเหล่านั้นได้ปล่อยให้เวลาหลุดลอยไปกับสิ่งที่ไม่มีค่า และไร้สาระ บางคนเอาเวลาไปเที่ยวเล่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ช่วยให้เราได้บุญ และในทางกลับกันอาจนำพาไปสู่หนทางแห่งการทำบาปใหญ่อีกด้วย

     แต่สำหรับคนบางคน เวลานั้นเป็นสิ่งที่มีค่ากับพวกเขาอย่างมากมายมหาศาล พวกเขามักจะไม่ปล่อยให้เวลาที่กำลังเดินไปหลุดลอยไปอย่างไม่มีจุดหมาย      เขาเหล่านั้นใช้เวลาหมดไปกับการอ่านอัลกุรอ่าน  การอ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์ รวมไปถึงการประกอบอามั้ล อิบาดะห์ที่ดีงามต่างๆ เพื่อสะสมเสบียงที่จะใช้ในการเดินทางไปยังโลกหน้าด้วยเพราะความจำกัดของเวลาที่มีอยู่

       ดังนั้นเราทุกคนจึงควรรู้จักใช้เวลาให้ดีและคุ้มค่ามากที่สุด อย่าปล่อยให้เวลาหลุดลอยไปโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อตัวเอง การละเลยต่อการใช้เวลาให้คุ้มค่าในชีวิตนี้ถือว่าเป็นความขาดทุนที่ใหญ่หลวง แต่กระนั้นก็ยังมีผู้คนมากมายที่ยังจมอยู่ในสภาพของการใช้เวลาไม่เป็น

        ดังที่ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวไว้มีความว่า  “นิอฺมัตสองประการที่มนุษย์หลงลืมและใช้อย่างเสียหายมากที่สุดนั่นคือสุขภาพที่ดีและเวลาว่าง” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย์)

    ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความขาดทุนในชีวิตอันยาวนานในโลกหน้า เราทุกคนจึงต้องรักษาความศรัทธาและการปฏิบัติความดีของตนให้เคียงคู่กับเวลาที่ผ่านพ้นไปอยู่เสมอ และต้องรู้จักฉกฉวยโอกาสที่มีอยู่เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตนเองเพื่อจะได้ประสบความสำเร็จในโลกหน้า อินชาอัลลอฮ์


ด.ช. อัสมี่  อยู่เจริญ

นักเรียนฟัรดูอีน ชั้นปีที่ 4
โรงเรียนอิกอมะตุ้ลมุอ์มินีน   จ.นนทบุรี