คุณค่าของอามั้ล
  จำนวนคนเข้าชม  12448

คุณค่าของอามั้ล

          อามั้ล คือ การงานที่ดีที่อัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ทรงสั่งใช้ให้มนุษย์ทุกคนปฏิบัติ อามั้ลที่ดีนั้นมีอยู่หลายประการด้วยกัน อาทิเช่น การละหมาด การจ่ายซะกาต การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน การช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมที่กำลังประสบกับภัยพิบบัติและบททดสอบต่างๆจากอัลลอฮ์ รวมไปถึงการประกอบคุณงามความดีในรูปแบบต่างๆอีกมากมาย สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นการทำอามั้ลทั้งสิ้น และเหนือสิ่งอื่นใด หากเราทุกคนตั้งใจที่จะประกอบอามั้ลที่ดีแล้ว อินชาอัลลอฮ์ พระองค์อัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงตอบแทนด้วยกับผลบุญอย่างมหาศาล

          การละหมาด เป็นหนึ่งในอามั้ลที่เราทุกคนจำเป็นจะต้องถือปฏิบัติกัน อันเนื่องมาจากเป็นคำสั่งที่อัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ทรงสั่งใช้ให้มนุษย์ทุกคนปฏิบัติ และในการละหมาดเราทุกคนก็จำเป็นที่จะต้องมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำอามั้ลเพื่ออัลลอฮ์ เพราะอัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมองเห็นการกระทำของบ่าวของพระองค์อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เราทุกคนจึงต้องตั้งใจที่จะทำอามั้ลนี้ให้ดีที่สุด และอัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะประทานสิ่งที่ดีงามต่างๆให้กับเรามากมาย อินชาอัลลอฮ์

          การบริจาค ก็เป็นอีกหนึ่งอามั้ลที่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน และในการบริจาคทานเราก็สามารถที่จะทำได้หลายรูปแบบ มิใช่เพียงแค่บริจาคทรัพย์สิน แต่เรายังสามารถบริจาคสิ่งอื่นที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังประสบปัญหาได้เช่นเดียวกัน และเมื่อใดที่เราบริจาคสิ่งเหล่านั้นออกไปด้วยกับเจตนาที่บริสุทธิ์ อัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ก็จะทรงตอบแทนให้กับบ่าวของพระองค์ด้วยกับสิ่งที่มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นผลบุญ หรือ ริสกีต่างๆที่ใช้ในการดำรงชีวิต

ดังที่ท่านนบีได้เคยกล่าวไว้ว่า "มือบนย่อมดีกว่ามือล่าง"

        ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอิสลามสนับสนุนให้มนุษย์ทุกคนบริจาคทาน ซึ่งตรงกับความหมายในภาษาไทยว่า เป็นผู้ให้ย่อมดีกว่าเป็นผู้รับนั่นเอง

        ดังนั้นอามั้ลที่เราทุกคนได้ปฏิบัติกันล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีงาม และสมควรเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนควรจะประกอบอามั้ลนั้นให้ดีที่สุด และจำเป็นที่จะต้องประกอบอามั้ลเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอ เพราะอัลลอฮ์ เป็นผู้ทรงเมตตายิ่งต่อบ่าวของพระองค์  ผู้ใดก็ตามที่เขาปราถนาจะได้พบกับความสะดวกสบายในสรวงสวรรค์อันร่มเย็น ก็สมควรเป็นอย่างยิ่งที่ประกอบอามั้ลต่างๆเหล่านี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์


 นูรอน  อาดำ 

 นักเรียนฟัรดูอีน ชั้นปีที่ 4

 โรงเรียนอิกอมะตุ้ลมุอ์มินีน จ.นนทบุรี