ขอต้อนรับผู้แสวงหาความรู้
  จำนวนคนเข้าชม  8988
   ชื่อหัวข้อ: ขอต้อนรับผู้แสวงหาความรู้
    
   ภาษา: ไทย
    
   วันที่เพิ่ม: Apr 30,2009
    
    
    
   ผู้ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน
    
    
   ไฟล์แนบพร้อมข้อมูล : 1
    
   คำอธิบายโดยย่อ: หนังสือที่รวบรวมเนื้อหาว่าด้วยความประเสริฐของการแสวงหาความรู้ในอิสลาม พร้อมด้วยหลักฐานจากอัลกุรอาน หะดีษและสุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม รวมทั้งคำอธิบายจากบรรดาอุละมาอ์ ด้วยการเรียบเรียงเป็นหัวข้อย่อยๆ ที่ทำความเข้าใจได้ง่าย เหมาะแก่การอ่านเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติจริงและเผยแพร่ในสังคมกว้าง เพื่อเสริมสร้างให้มีการตื่นตัวเพื่อศึกษาอิสลามมากขึ้น
    
   ขอต้อนรับผู้แสวงหาความรู้.pdfขอต้อนรับผู้แสวงหาความรู้........    258.1 KB        ขอต้อนรับผู้แสวงหาความรู้.pdfดาวน์โหลดข้อมูล: ขอต้อนรับผู้แสวงหาความรู้.pdf: ขอต้อนรับผู้แสวงหาความรู้.pdf