การให้เกียรติแด่วงศ์วานของท่านรอซูล
  จำนวนคนเข้าชม  7169

 

 

การให้เกียรติแด่วงศ์วานของท่านรอซูล และบรรยายความประเสริฐของท่านเหล่านั้น

 

 

จากอัลกุรอาน

อัลเลาะห์ ตรัสว่า :

          แท้จริงอัลเลาะห์ทรงมีพระประสงค์ (ในการสั่งเสียวงศ์วานของท่านนบี ให้มีความยำเกรงและเชื่อฟัง ปฏิบัติตามพระองค์) เพื่อจะให้หมดไปจากพวกเจ้าซึ่งบาปและโทษทัณฑ์ อันจะทำให้แปดเปื้อนเกียรติยศ และทรงมีพระประสงค์ที่จะขัดเกลาพวกเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์
(ซูเราะห์ อัลอะห์ซาบ : 33)

          ผู้ใดให้เกียรติแด่พระบัญญัติของอัลเลาะห์ แท้จริงมันเป็นส่วนหนึ่งแห่งการยำเกรงของจิตใจ
(ซูเราะห์ อัลฮัจญ์ : 32)

จากอัลฮะดีษ

1.

           รายงานจากยะซี๊ด อิบนิ ฮัยยาน กล่าวว่า :


           ตัวฉันกับฮุศอยนฺ อิบนุซับเราะห์ และอัมรฺ อิบนุ มุสลิม ได้ออกไปหา เซด อิบนิ อัรกอม (รอฏิยัลลอฮุอันฮุม) เมื่อพวกเรานั่งลงตรงที่เซดนั่งอยู่ ฮุศอยนฺ ก็กล่าวว่า :

          โอ้เซด ความจริงท่านได้พบกับความดีงามอย่างมากมายเหลือเกิน เพราะท่านได้พบท่านรอซูล ท่านได้ยินฮะดีษของท่านรอซูล ท่านได้ออกสงครามพร้อมกับท่านรอซูล ท่านได้ละหมาดอยู่เบื้องหลังท่านรอซูล
โอ้เซด... ท่านได้พบกับความดีมากมายจริงๆ ดังนั้นขอให้ท่านได้เล่าเรื่องราวที่ท่านได้ยินมาจากท่านรอซูลให้พวกเราฟังด้วยเถิด

เซดกล่าวว่า :

          โอ้หลานชาย ฉันก็มีอายุมากแล้ว ความตายใกล้เข้ามา บางสิ่งบางอย่างที่จำมาจากท่านรอซูล ฉันก็ลืมไปบ้างแล้ว ดังนั้นเรื่องใดที่ฉันจะเล่าให้พวกท่านฟังก็จงรับเอาไว้ สิ่งใดที่ฉันไม่ได้เล่าก็อย่าว่าอะไรกัน

ต่อจากนั้นท่านก็กล่าวว่า :

          วันหนึ่ง ณ แหล่งน้ำ “คุม” ซึ่งอยู่ระหว่างมักกะห์กับมะดีนะห์ ท่านรอซูล ได้ลุกขึ้นยืนกล่าวคำปราศรัยในหมู่พวกเรา ท่านกล่าวสรรเสริญอัลเลาะห์ สดุดีพระองค์ ท่านกล่าวคำตักเตือนให้เชื่อฟังและปฏิบัติตามอัลเลาะห์ และให้รำลึกถึงข้อบกพร่องที่ผ่านๆมา แล้วท่านก็กล่าวว่า... :

           พี่น้องทั้งหลาย พึงตระหนักไว้เถิดว่าฉันเป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่ง ซึ่งใกล้จะถึงเวลาที่ทูตแห่งอัลเลาะห์(มะลาอิกะห์ผู้ทำหน้าที่เอาชีวิต) จะมาหาฉันแล้ว ฉันก็จะยอมรับโดยดี และฉันได้ให้แก่พวกท่านซึ่งสิ่งที่หนักหน่วง(สำคัญ) สองสิ่งด้วยกัน สิ่งแรกก็คือคัมภีร์ของอัลเลาะห์ ในนั้นมีแนวทางที่ถูกต้องและแสงสว่าง ดังนั้นท่านทั้งหลายจงรับเอาคัมภีร์ของอัลเลาะห์และยึดไว้ให้มั่น และส่งเสริมให้ดำเนินตามคัมภีร์ของอัลเลาะห์ และเร่งเร้ากันให้อยู่ในแนวทางแห่งคัมภีร์ของพระองค์

และท่านรอซูลได้กล่าวต่อไปว่า :

          สิ่งที่สองก็คือ วงศ์วานของฉัน ฉันขอสั่งพวกท่านให้ดูแลวงศ์วานของฉัน ฉันสั่งเสียพวกท่านให้ดูแลวงศ์วานของฉัน

ฮุซอยน์ถามเซดว่า :

          โอ้เซด วงศ์วานของท่านรอซูลมีใครบ้าง บรรดาภรรยาของท่านเป็นส่วนหนึ่งจากวงศ์วานของท่านมิใช่หรือ?

เซดตอบว่า :

          บรรดาภรรยาของท่านรอซูลนั้น เป็นส่วนหนึ่งจากวงศ์วานของท่านด้วย แต่วงศ์วานของท่านนั้นคือผู้ที่ห้ามรับศอดะเกาะห์(ซะกาต) ภายหลังจากที่ท่าน(รอซูล)สิ้นชีวิตแล้ว

ฮุศอยน์ถามว่า :

          ท่านเหล่านั้นมีใครบ้าง?

เซดตอบว่า :

          เขาเหล่านั้นคือวงศ์วานของอาลี วงศ์วานของอะกีล วงศ์วานของญะอฺฟัร วงศ์วานของอับบาส

ฮุศอยน์ถามว่า :

          ทั้งหมดนั้น รับศอดะเกาะห์(ซะกาต) ไม่ได้หรือ?

เซดตอบว่า :

          ใช่แล้ว รับซะกาตไม่ได้

(บันทึกโดยมุสลิม)


อีกสำนวนหนึ่งกล่าวว่า :
          ....พึงตระหนักไว้เถิดว่า ฉันได้ทิ้งไว้ให้แก่พวกท่าน ซึ่งสิ่งที่หนักหน่วงสองสิ่งด้วยกัน สิ่งแรกก็คือ คัมภีร์ของอัลเลาะห์ เป็นสายเชือกของอัลเลาะห์ ผู้ใดปฏิบัติตาม ผู้นั้นก็ได้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง ผู้ใดละทิ้งผู้นั้นก็จะอยู่ในหนทางที่หลงผิด...


คำอธิบาย

           คุณความดีของท่านรอซูล แผ่คลุมไปทั่วถึงมุสลิมทุกคน หรือจะกล่าวว่าทั่วทั้งโลกก็ว่าได้ และบรรดาผู้ที่เป็นเครือญาติของท่านนั้น ก็เป็นผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับคุณงามความดีนี้ยิ่งกว่าผู้อื่น ดังนั้นมุสลิมทุกคนจำเป็นต้องให้เกียรติแด่เครือญาติของท่านรอซูล ตามที่อัลเลาะห์ทรงให้เกียรติ และยืนยันถึงความบริสุทธิ์ของบรรดาท่านเหล่านั้นเอาไว้  วงศ์วานของท่านรอซูล ได้แก่ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์รับศอกะเกาะห์ เขาเหล่านั้นมาจากลูกหลานของอับดุลมุฏฏอลิบที่เป็นผู้ศรัทธา และบรรดาภรรยาของท่านรอซูลทุกๆคน ด้วยเหตุนี้ ท่านรอซูล จึงสั่งให้พวกเรายึดมั่นในคัมภีร์อัลกุรอาน และให้ดูแลเอาใจใส่ผู้ที่เป็นวงส์วานของท่าน

สิ่งที่ได้รับจากฮะดีษนี้

1. วงศ์วานของท่านรอซูล จะรับศอดะเกาะห์ไม่ได้
2. จำเป็นต้องยึดมั่นตามคัมภีร์อัลกุรอาน เพราะเป็นคำตรัสของอัลเลาะห์ เป็นสายเชือกยึดเหนี่ยวที่แข็งแรง เป็นแนวทางที่เที่ยงตรง ผู้ใดยึดมั่นไว้เขาก็จะอยู่ในแนวทาง ผู้ใดทอดทิ้งก็จะหลงทาง
3. การที่ท่านรอซูล สั่งเสียเกี่ยวกับวงศ์วานของท่านนั้น หมายถึงให้ช่วยเหลือดูแลเกี่ยวกับการดำรงชีพ ให้แก่พวกเขา อย่าได้ทอดทิ้งพวกเขา
4. บรรดาภรรยาของท่านรอซูล ทุกคนเป็นวงศ์วานของท่าน


2.

          รายงานจากอิบนุ อุมัร จากท่าน อบีบักรฺ อัซซิดดี๊ก ซึ่งเป็นคำพูดของท่าน ท่านได้กล่าวว่า :

          ท่านทั้งหลายจงยกย่องให้เกียรติแด่ท่านนบีมุฮัมหมัด ด้วยการยกย่องให้เกียรติแด่วงศ์วานของท่านเถิด

(บันทึกโดยบุคอรีย์)

คำอธิบาย

          ส่วนหนึ่งจากการให้เกียรติแด่ท่านรอซูล ก็คือ การให้เกียรติแด่วงศ์วานของท่าน ด้วยการปฏิบัติดีต่อท่านเหล่านั้น ให้ความช่วยเหลือและรับใช้ท่านเหล่านั้น เพื่อเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความรักที่มีต่อท่านรอซูล อย่างบริสุทธิ์ใจ

สิ่งที่ได้รับจากฮะดีษนี้


1. จะต้องยกย่องให้เกียรติแด่วงศ์วานของท่านรอซูล
2. บรรดาศอฮาบะห์นั้น ทราบดีถึงสิทธิ์ของวงศ์วานของท่านรอซูล โดยเฉพาะท่าน อบูบักร อุมัร

 

 

ที่มา: ริยาดุสซอลีฮีน

 
โดย สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ