เปลี่ยนความชั่วให้เป็นความดี
  จำนวนคนเข้าชม  2625

 

เปลี่ยนความชั่วให้เป็นความดี

ผู้กล่าวคุตบะห์ : อ. ฮาบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย
 
.
ลิ้งก์ :  http://www.islamhouse.com/p/194618