ประมวลภาพงาน วันชาติประเทศซาอุดิอาราเบีย
  จำนวนคนเข้าชม  2800

งานวันชาติประเทศซาอุดิอาราเบีย ที่โรงแรมแซงการีล่า กรุงเทพ