แนวทางที่เที่ยงตรง
  จำนวนคนเข้าชม  5491

แนวทางที่เที่ยงตรง

ท่านเราะซูลได้อธิบายโองการนี้ ดังที่รายงานโดยอิบนุมัสอูด ได้กล่าวว่า

ท่านเราะซูลลุลลอฮ์ ได้ขีดเส้นตรง 1 เส้นให้พวกเราดู แล้วกล่าวว่า "นี่คือทางของอัลลอฮ์"

ต่อมาท่านได้ขีดเส้นอีกหลายเส้นทางขวาบ้างทางซ้ายบ้าง และท่านก็กล่าวว่า “ทางเหล่านี้ทุกทางจะมีชัยฏอนคอยเรียกร้องไปสู่มัน”

ต่อมาท่านได้อ่านโองการที่มีใจความว่า

“นี่คือแนวทางของฉันที่เที่ยงตรง พวกท่านจงปฏิบัติตามมัน และพวกท่านจงอย่าปฏิบิตามทางเหล่านั้น เพราะจะทำให้พวกท่านแตกออกจากทางที่เที่ยงตรง ดังกล่าวนี้พระองค์ได้ทรงสั่งเสียพวกท่านเพื่อพวกท่านจะได้ยำเกรง”

(บันทึกโดย อะหมัด, อิบนิฮิบาน, ฮากิม และท่านอื่นๆ)

          ดังนั้นผู้ใดที่หันหลังให้กับอัลกุรอานและซุนนะฮ์แล้ว แนทางที่หลงผิดและบิดอะฮ์จะเข้ามาแทนที่  ต้นเหตุต่างๆ ที่ทำให้เกิดบิดอะฮ์ และการหลงผิด คือสิ่งต่อไปนี้

          ความโง่เขลาไม่ยอมศึกษาในหลักการของศาสนา การปฏิบัติตามอารมณ์ การติดยึดอยู่กับบรรดาความเห็น และตัวบุคคล การเลียนแบบต่างศาสนิก


(ก) ความโง่เขลาไม่ยอมศึกษาในหลักการของศาสนา

          เมื่อกาลเวลายิ่งผ่านพ้นนานวันเข้า ผู้คนยิ่งห่างไกลศาสนา ความรู้ก็ยิ่งน้อย ความโง่เขลาแพร่กระจาย ตามที่ท่านนะบีได้บอกไว้ว่า

“และผู้ใดจากพวกท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ เขาจะได้พบเห็นความขัดแย้งอย่างมากมาย” (บันทึกโดย อบูดาวูด และตริมีซีร์)

และคำพูดของท่านนะบีที่ว่า

“แท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงเก็บวิชาความรู้โดยการถอดมันอกจากบ่าว แต่พระองค์จะทรงเก็บวิชาความรู้ โดยการเก็บชีวิตบรรดาผู้รู้ จนไม่ให้มีผู้รู้หลงเหลืออยู่เลย ผู้คนจึงเอาคนโง่มาเป็นผู้นำ เมื่อพวกเขาถูกถามพวกเขาก็ตอบไปโดยไม่มีความรู้ พวกเขาก็หลงผิดลังสร้างความหลงผิดด้วย”

(จากหนังสือญามิอุบยานิลอิลมิวะฟัฎลุฮุ ของอิบนุอับดิลบัร)

          ไม่มีใครที่จะต่อต้านบิดอะฮ์ได้ นอกจากวิชาความรู้และบรรดาผู้รู้เท่านั้น และเมื่อขาดวิชาความรู้และบรรดาผู้รู้ ก็เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้แก่บิดอะฮ์ ที่จะเปิดเผยและครอบงำ ดังนั้นต้องมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา


(ข) ปฏิบัติตามอารมณ์ต้องการ

ผู้ใดที่หันหลังให้อัลกุรอานและซุนนะฮ์ เขาก็จะหันหน้าสู่การปฏิบัติตามอารมณ์ของเขา

อัลลอฮ์ ซุบฮาน่าฮุว่าตะอาลา ทรงตรัสไว้ว่า

" หากพวกเขาไม่ยอมสนองตอบเจ้า  ก็พึงรู้เถิดว่า แท้จริงพวกเขาปฏิบัติตามอารมณ์ต่ำของพวกเขาเท่านั้น  และผู้ใดเล่าจะหลงผิดยิ่งไปกว่าผู้ปฏิบัติตามอารมณ์ต่ำของเขา โดยปราศจากแนวทางที่ถูกต้องจากอัลลอฮ์ แท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงชี้แนะทางที่ถูกต้องแก่กลุ่มชนผู้อธรรม  " (อัลเกาะศอด โองการที่ 50)

อัลลอฮ์ ซุบฮาน่าฮุว่าตะอาลา ทรงตรัสไว้ว่า

"เจ้าเคยเห็นผู้ที่ยึดถือเอาอารมณ์ต่ำของเขาเป็นพระเจ้าของเขาบ้างไหม ? และอัลลอฮฺจะทรงให้เขาหลงทางด้วยการรอบรู้ (ของพระองค์) และทรงผนึกการการฟังของเขาและหัวใจของเขาและทรงทำให้มีสิ่งบดบังดวงตาของเขา ดังนั้นผู้ใดเล่าจะชี้แนะแก่เขาหลังจากอัลลอฮฺ พวกเจ้ามิได้ใคร่ครวญกันดอกหรือ ?"  (อัลยาซิยะฮ์  โองการที่ 23)


(ค) การยึดติดกับบรรดาความเห็นและตัวบุคคล

         การติดยึดความเห็นและตัวบุคคล เป็นสิ่งขวางกั้นระหว่างบุคคลหนึ่งกับการปฏิบัติตามหลักการและยอมรับความจริง

อัลลอฮ์ ซุบฮาน่าฮุว่าตะอาลา ทรงตรัสไว้ว่า

"และเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าจงปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาเถิดพวกเขาก็กล่าวว่า มิได้ เราจะแฏิบัติสิ่งที่เราได้พบบรรดาบรรพบุรุษของเราเคยปฏิบัติมาเท่านั้นและแม้ได้ปรากฏว่า บรรพบุรุษของพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใด และทั้งไม่ได้รับแนวทางอันถูกต้องก็ตามกระนั้นหรือ?" (อัลบะเกาะเราะฮ์  โองการที่ 170 )

          นี่เป็นคำตอบของนักอนุรักษ์นิยมตัวบุคคล และความคิดเห็นที่ยังคงมีอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ อันได้แก่พวกซูฟี , พวกบูชาหลุมฝังศพ เมื่อถูกเรียกร้องให้ปฏิบัติตามอัลกุรอานและซุนนะฮ์ พวกเขาจะอ้างแนวความคิดของพวกเขา และอ้าง พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ตลอดจนยกบรรพบุรุษของพวกเมาเป็นหลักฐาน

(ง) การเลียนแบบคนต่างศาสนิก (กุฟฟาร)

         การลอกเลียนแบบคนต่างศาสนิก(กุฟฟาร)นั้น เป็นต้นเหตุที่ร้ายแรงประการหนึ่งที่ทำให้เกิดการบิดอะฮ์ ดังเหตุการณ์ต่อไปนี้

ท่านอบีวากี๊ด อัลลัยซีย์ กล่าวว่า

         เราได้ออกไปกับท่านเราะซูลลุลลอฮ์ยังตำบลฮุนัยน์ขณะนั้นพวกเรายังใหม่อยู่จากการเปลี่ยนแปลง จากกุฟฟารมาเป็นมุสลิม  พวกมุชริกมีต้นพุทธาเพื่อพำนักอยู่ที่นั่น และจะนำอาวุธไปแขวนที่นั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล

 พวกเขาจึงกล่าวว่า“โอ้ท่านเราะซูลลุลลอฮ์ จงทำต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ให้พวกเราสักต้นหนึ่ง”

ท่านเราะซูล จึงกล่าวว่า

“อัลลอฮุอักบัร นี่มันเป็นการเลียนแบบนี่ ขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ พวกท่านพูดเหมือนกับที่ บนูอิสรออีลพูดกับนะบีมูซาที่ว่า ท่านจงทำพระเจ้าหนึ่งองค์ให้กับพวกเรา เหมือนกับที่พวกเขามีบรรดาพระเจ้า มูซากล่าวว่า แท้จริงพวกเจ้าเป็นพวกที่โง่เขลา แน่นอนพวกท่านกำลังเลียนแบบผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกท่าน”

(บันทึกโดย ตริมีซีย์ , อะหมัด, อิบนุอาบีอาซิม, อิบนุฮิบบาน, ฏอบรอนี และบัยฮากี)

          ในฮะดิษ บทนี้ชี้ว่า การลอกเลียนแบบพวกกุฟฟารเป็นแรงกระตุ้นให้บูอิสรออิลขอร้องด้วยคำขอร้องที่น่าเกลียด นั่นคือขอให้นะบีมูซาทำพระเจ้าให้พวกเขาเพื่อการกราบไหว้ และยังเปนแรงกระตุ้นของเหล่าศอฮะบะฮ์ของนะบีมุฮัมมัด ขอร้องต่อท่านนะบีให้ทำต้นไม่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอความเป็นสิริมงคลจากต้นไม้นั้น ซึ่งมันเป็นสิ่งเดียวกัน

          และในปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกัน บรรดามุสลิมส่วนมากได้ลอกเลียนแบบผู้ปฏิเสธศรัทธา(กุฟฟาร)ในการทำบิดอะฮ์ ทำชิริก เช่น การจัดงานเฉลิมฉลองวันเกิด วันครบรอบสัปดาห์ เดือน ปี เพื่อกำหนดการทำอิบาดะฮ์(การเคารพ)ในวันดังกล่าว เป็นต้น


Islammore

https://www.lkpj.bandung.go.id/slot-gacor/https://ektpr.unsyiah.ac.id/slot-gacor/https://www.tracer.feb.unsoed.ac.id/slot-gacor-terbaik/https://cat.univrab.ac.id/slot-gacor-terpercaya/slot gacorhttps://jdih.tanahbumbukab.go.id/slot-pulsa/https://solo.to/slot-demo-terlengkap
https://iaicirebon.ac.id/slot5000/https://aos.cianjurkab.go.id/slot-gacor/https://caen.edu.pe/site/http://main.unpkediri.ac.id/wp-content/uploads/slot-shopeepay/https://pusbangpmpp.lppmp.untad.ac.id/situs-slot-gacor/https://lazismu.uhamka.ac.id/https://map.uhamka.ac.id/https://math.uhamka.ac.id/https://penerbit.unipar.ac.id/bola88/https://warta.unipar.ac.id/slot-gacor/https://warta.unipar.ac.id/agen-bola/https://warta.unipar.ac.id/bandar-togel-terpercaya/https://revistadeodontologia.facpp.edu.br/public/slot-gacor/https://www.kuhoo.com/wp-content/uploads/slot-deposit-dana/https://unipar.ac.id/slot-gacor/https://unipar.ac.id/slot88/https://unipar.ac.id/slot-deposit-pulsa/http://sipinter.situbondokab.go.id/slot-deposit-pulsa/http://sipinter.situbondokab.go.id/judi-bola/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/css/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/judi-bola/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/sv388/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/joker123/https://pkk.egov.balangankab.go.id/slot-gacor/https://pkk.egov.balangankab.go.id/togel-online/https://sisfo.akperdharmainsan.ac.id/judi-bola88/https://e-skripsi.stikehutananpantekulu.ac.id/judi-bola/https://stikesbethesda.ac.id/situs-slot-gacor/https://scs.stikesbethesda.ac.id/wp/bandar-bola88/https://iaidalwa.ac.id/slot-gacor/https://ejournal.sttkb.ac.id/slot-gacor/http://dpkpp.cirebonkab.go.id/web/public/slot-gacor/https://puskesmasbulian.batangharikab.go.id/upload/slot-gacor/https://komunikasi.ucm-si.ac.id/judi-bola88/https://pertanian.ucm-si.ac.id/slot88/https://doktorpai.iaidalwa.ac.id/togel88/https://pasca.iaidalwa.ac.id/totogel/https://pai.iaidalwa.ac.id/bola88/https://tarbiyah.iaidalwa.ac.id/joker123/http://standpunkt-pferd.de.schnellphoto.de/https://crm.lurity.com/sv388/http://persadabunda.ac.id/situs-slot-gacor/https://meethongkongsingles.com/slot-deposit-pulsa/https://www.as-seerah.com/slot-dana/https://ug-rai.ru/sv388/https://libertin-debutant.fr/slot-gacor/https://inhm.ru/bandar-togel-terbesar/https://elearning.smkinfokom-bogor.sch.id/slot-gacor-terpercaya/https://tuct.ac.th/slot-deposit-pulsa/
slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php