Masjid Omayyad
  จำนวนคนเข้าชม  2821

    

                    

มัสยิด โอมาย์ยาท ที่ประเทศ ซีเรีย (ซูเรีย) อยู่ทางเหนือของซาอุดิอาระเบีย

สมัยก่อนเรียกว่า เมืองชาม เป็นมัสยิดที่มีความสวยงามและสงบ ร่มเย็น

อัลฮัมดุลิ้ลลาฮ์

      

รูปปั้นของ Sarahudeen Al-Ayobi

วีรบุรุษที่พี่น้องมุสลิมต้องการให้มีผู้ต่อสู้เพื่ออิสลามเหมือนกับเขา

อินชาอัลลอฮ์