VDO

 

Oh ! Muslimun
  จำนวนคนเข้าชม  2964

โอ้ ! พี่น้องมุสลิม

โอ้ ! พี่น้องมุสลิม

โอ้ ! พี่น้องมุสลิม

พวกเราร้องไห้กันมานานเท่าไหร่ และเสียน้ำตากันมากเท่าไหร่แล้ว..

ทำไม ! เราจึงยอมพ่ายแพ้อยู่ตลอดเวลา....

ทำไม ! พวกเรายังยอมแพ้ ซ้ำแล้วซ้ำอีก.....

ถึงเวลาแล้ว ที่เราต้องลุกขึ้นสู้

พลังของพวกเรา คือ พลังที่เข้มแข็งมากที่สุด

เราต้องทำให้คนอื่น เกรงกลัวพวกเรา

ขอให้พวกเราที่กล้าหาญ จงออกมาต่อสู้ให้พวกเขาเห็น

ออกมาต่อสู้ โดยไม่เกรงกลัวความตาย

อัลกุรอาน ได้บอกถึงเรื่องราวต่างๆในอดีตเพื่อเป็นข้อเตือนสติ

เมื่ออัลกุรอาน ได้อยู่ในจิตใจของเยาวชน เราสามารถต่อสู้กับอุปสรรคและสิ่งที่ยากลำบากทั้งหลาย

โอ้ ! ประชาชาติที่ไม่ยอมแพ้

ตอนนี้พวกท่าน กำลังทำอะไรอยู่ ?

ตอนนี้พวกท่านกำลังอ่อนแอ หรือไม่ ?

การทดสอบ(ฟิตนะ) ทำให้พวกเรา แตกออกเป็นเสี่ยงๆ

ความกลัวตายได้เข้าสู่หัวใจ จนทำให้พวกเราวิ่งหนี !

โอ้ ! พี่น้องมุสลิม 

โอ้ ! พี่น้องมุสลิม

โอ้ ! พี่น้องมุสลิม