เหตุการณ์ในเดือนชะอฺบาน
  จำนวนคนเข้าชม  3274

 

   

คุตบะห์วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2552

อ.อบูบักร อิสมาแอล 

 

 

เหตุการณ์ในเดือนชะอฺบาน (การเปลี่ยนกิบละห์ของมุสลิม)  >>>