ไม่มีเวลา หรือ ไม่มีที่ละหมาด
  จำนวนคนเข้าชม  9005

ไม่มีเวลาละหมาด หรือ ไม่มีที่ละหมาดอย่างนั้นหรือ ?

ละหมาดเถิด ก่อนที่ท่านจะถูกละหมาด !