อยากเข้าสวรรค์จงอย่าตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ
  จำนวนคนเข้าชม  5240

 

อยากเข้าสวรรค์จงอย่าตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ : {  مَنْ لَقِيَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ} ( البخارى)

ความว่า "ผู้ใดที่จากโลกนี้ไปสู่อัลลอฮฺโดยไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลย คนนั้นจะได้เข้าสวนสวรรค์"

ข้อคิดจากหะดีษ

1.มนุษย์ทุกคนหลังจากโลกนี้แล้วต้องกลับไปสู่อัลลอฮฺพร้อมๆกับความเชื่อและอามัลต่างๆของเขา

2.ท่านนบี () สอนให้เรายึดมั่นในเอกภาพของอัลลอฮฺและไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์

3.บุคคลใดที่ยึดมั่นในในเอกภาพของอัลลอฮฺ และไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์บุคคลนั้นย่อมได้รับประกันเข้าสวรรค์ด้วยความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ

3.คนมุอฺมินจำเป็นต้องรักษาไว้ซึ่งอีหม่านที่เปี่ยมด้วยบริสุทธิ์และหลีกเลี่ยง ระมัดระวังจากพิษภัยของการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ

 

โดย : อาจารย์  อาหมัด  อัลฟารีตีย์