พัฒนาสมอง ก่อนสายเกินแก้
  จำนวนคนเข้าชม  8474

พัฒนาสมอง ก่อนสายเกินแก้ 
 

       การพัฒนาสมองของเด็กได้รับการยืนยันจาก Families and Work Institute ว่าการที่พ่อแม่จะพัฒนาสมองของลูกได้เป็นอย่างดีนั้นควรเริ่มทำตั้งแต่ลูกอยู่ในท้อง ซึ่งวิธีการหลักๆในการส่งเสริมการพัฒนาสมองของลูกนั้นได้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ

1. การดูแลลูกตั้งแต่ในครรภ์

2. การให้ความรัก ความอบอุ่นลูกสม่ำเสมอ และ

3. การกระตุ้นการพัฒนาการตามวัย
      

       ทั้งนี้ นักวิจัยเผยว่า จริงๆแล้วการพัฒนาสมองของเด็กนั้นสามารถทำได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็น ฟังดนตรีบรรเลง การอ่านหนังสือให้ลูกฟัง และการเล่นของเล่นพัฒนาสมองเด็ก
      
       หากว่าด้วยเรื่องการฟังดนตรี ในขณะตั้งครรภ์ คุณแม่สามารถเปิดเพลงบรรเลงได้ตลอดเวลา เพราะนอกจากคุณแม่จะมีสุขภาพจิตดีขึ้นแล้ว ลูกน้อยในครรภ์ยังได้ฟังไปพร้อมๆกับคุณแม่อีกด้วย ดังนั้นเพลงที่เปิดให้ลูกฟังควรจะเป็นเพลงคลาสสิค  เพราะงานวิจัยหลายชิ้น พบว่าดนตรีช่วยให้สมองของเด็กมีการพัฒนา รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล ทั้งในด้านภาษา การคิดคำนวณ และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะดนตรีคลาสสิคเพราะมีจังหวะและท่วงทำนองที่ช่วยให้สมองของเด็กมีการพัฒนาได้รวดเร็ว ยิ่งให้เด็กฟังตั้งแต่ช่วงแรกเกิดถึงสามปีจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ พัฒนาทั้งด้านอารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้เพลงกล่อมเด็กสามารถใช้ได้ และยังช่วยเพิ่มความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูกได้เป็นอย่างดี แต่สิ่งที่ต้องระวังในการเปิดเพลงให้เด็กฟังคือ ไม่ควรเปิดเพลงเสียงดังจนเกินไป เพราะประสาทหูของเด็กอาจมีปัญหา
 
( สำหรับมุสลิม สิ่งที่ดีที่สุด คือ อัลกุรอาน เปิดให้ลูกฟัง หรือ อาจจะอ่านให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะ ) 
 
       ส่วนเรื่องการอ่านหนังสือให้ลูกฟังนั้น มีแพทย์ผู้เชียวชาญเคยอธิบายไว้ว่า จริงๆแล้ว เด็กจะเรียนรู้ผ่านการปฏิสัมพันธ์ ดังนั้น หนังสือภาพที่มีสีสัน และตัวการ์ตูนต่างๆเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับเด็กๆ เพราะภาพที่บอกเรื่องราวต่างๆนั้นจะเป็นตัวดำเนินเรื่องโดยที่เด็กๆไม่จำเป็นต้องอ่าน วิธีนี้จะเป็นตัวฝึกจินตนาการของเขาได้เป็นอย่างดี หนังสือเด็กที่ดีต้องนำไปสู่การทดลองคิด ทดลองทำ ท้าทายให้เด็กอยากรู้ อยากทดสอบ เป็นกฎของ “เบรน เบส เลิร์นนิ่ง” ว่าอะไรก็ตามที่ท้าทายเด็ก ทำให้เด็กอยากรู้ ทางที่ดีที่สุดในการพัฒนาสมองเด็กก็คือ ต้องพยายามให้เด็กเข้าถึงสิ่งต่างๆด้วยความอยากรู้อยากเห็น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงธรรมชาติ, องค์ความรู้, ภาษา และการใช้เหตุผล
      
       ปิดท้ายด้วยการเลือกของเล่นให้ลูกเพื่อพัฒนาการทางด้านสมองอย่างสมวัยนั้น นอกจากการอ่านและดนตรีจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์แล้ว การเลือกของเล่นที่มีประโยชน์ต่อเด็กก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเช่นกัน แม้ว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่มักคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกในการเลือกซื้อของเล่นให้ลูก แต่อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือ ประโยชน์ที่ลูกได้รับจากการเล่นของเล่นในแต่ละชิ้นมามากน้อยเพียงใด ของเล่นที่เด็กควรเล่นเพื่อฝึกพัฒนาการด้านสมองนั้นมีอยู่หลายประเภทอาทิ โมบายสำหรับทารกแรกเกิด ของเล่นรูปทรงต่างๆสำหรับขวบปีแรกจนถึง 3 ขวบ หรือของเล่นที่มีเสียงดนตรี เสียงสัตว์ รวมไปถึงการคำนวณเลขต่างๆก็เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กทางด้านสมองได้ดีเช่นกัน
      
       อย่างไรก็ดี พ่อแม่ต้องใช้เวลาอยู่กับลูกในช่วง 6 ขวบแรก โดยเฉพาะช่วงก่อน 2 ขวบพ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกเอง การส่งลูกเข้าโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่สามารถการันตีได้ว่า ลูกจะเรียนเก่งหรือสถานที่นั้นๆจะฝึกพัฒนาการของลูกได้อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะเรื่องสมอง เพราะจริงๆแล้วครูและพี่เลี้ยงมีหน้าที่คอยต่อยอดพัฒนาการของลูกต่อจากพ่อแม่เพียงเท่านั้น
 
 

Life & Family

slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php