ท่านหญิงคอดิญะฮ์ บินตุ คุวัยลิด
  จำนวนคนเข้าชม  19070

ท่านหญิงคอดิญะฮ์ บินตุ คุวัยลิด ภรรยาของท่านเราะซูล

โดย อ.ฏอฮา  อับดุลเลาะห์

 


          ท่านอิม่ามอัซซะฮะบีย์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ"อัซซิริยะ"(เล่มที่ 2 หน้า109-110)ว่า

          ท่านหญิงคอดิญะฮ์ เป็นมารดาของบรรดามุมินผู้ศรัทธา เป็นผู้นำบรรดาสตรีแห่งโลกในยุคของนาง เป็นมารดาของบรรดาลูกๆท่านเราะซูล (นอกจากอิบรอฮีม ซึ่งมารดาของอิบรอฮีม คือท่านหญิงมาริยะฮ์ อัลกิ๊บตี้ยะฮ์) ท่านหญิงคอดิญะฮ์ เป็นผู้ศรัทธา อีหม่านต่อท่านเราะซูล และเชื่อมั่นในการเป็นเราะซูลก่อนผู้ใดทั้งสิ้น ท่านหญิงช่วยทำให้ความกังวลในจิตใจของท่านเราะซูล  ผ่อนคลาย และทำให้เกิดความเข้มแข็งตามมา ความดีของท่านหญิงมีอีกมากมาย นางเป็นหญิงที่ความสมบูรณ์พร้อมในบรรดาหญิงทั้งหลาย มีสติปัญญา ความคิดดี เป็นผู้หญิงที่สูงส่ง มีความเคร่งครัดในศาสนา มีจิตใจที่ใสสะอาด เมตตากรุณา เป็นหนึ่งในชาวสวรรค์ ซึ่งท่านนะบี ได้สรรเสริญชมเชยท่านหญิงคอดีญะฮ์ และมอบความรักอย่างล้ำเลิศ

          สิ่งหนึ่งซึ่งนับเป็นเกียรติแก่ท่านหญิงคอดิญะฮ์ ที่ได้รับจากท่านเราะซูล คือ ท่านเราะซูล  ไม่เคยสมรสกับหญิงใดมาก่อนเลย ที่จะสมรสกับนาง และท่านมีบุตรกับท่านหญิงหลายคนด้วยกัน ขณะที่อยู่ด้วยกันท่านก็ไม่ได้สมรสกับหญิงอื่นเลย ท่านเราะซูลไม่เคยวิตกกังวลใดๆเมื่ออยู่ร่วมกับท่านหญิง จนกระทั่งท่านหญิงคอดิญะฮ์ได้ถึงแก่กรรม จากการสูญเสียท่านหญิง ท่านเราะซูล  จึงได้พบว่าท่านหญิงคอดิญะฮ์นั้นเป็นคู่ชีวิตที่ดีที่สุด และแท้จริง อัลลอฮ์  ทรงมีคำสั่งให้ท่านเราะซูล แจ้งข่าวดีถึงปราสาทหลังหนึ่งในสวรรค์สำหรับนาง ที่สร้างด้วยทองคำและเงิน ในปราสาทหลังนั้นจะไม่มีเสียงอึกทึกครึกโครมใดๆ และจะไม่มีความเหน็ดเหนื่อยอันใดเลย

 

         ท่านอิม่าม อิบนุกอยยิม ได้กล่าวในหนังสือ "ญะลาอุลฮัฟฮาม" (หน้า 349) ว่า 

          "คุณสมบัติพิเศษของท่านหญิงคอดิญะฮ์ ประการหนึ่งคือ อัลลอฮ์ ทรงฝากสลามมากับท่านญิบรีล ไปถึงท่านหญิงคอดิญะฮ์ "  ท่านอิบนุกอยยิม ได้กล่าวว่า นับว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษทีท่านหญิงได้รับ และไม่มีสตรีใดเคยได้รับมาก่อน นักวิชาการมีความเห็นเกี่ยวกับท่านหญิง สามทัศนะด้วยกัน ทัศนะหนึ่งไม่มีความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ และข้าพเจ้า(อิบนุกอยยิม) ได้ถามเชค คือ ท่านอิบนุ ตัยมียะฮ์ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ท่านตอบว่า

 

          "แต่ละท่านมีคุณสมบัติเฉพาะตัว แต่สำหรับท่านหญิงคอดิญะฮ์นั้น ท่านมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอิสลามในยุคต้น ท่านหญิงคอดิญะฮ์ จะคอยปลอบใจและเป็นกำลังใจให้ท่านเราะซูล   อยู่เสมอ ทำให้ท่านเราะซูล  มีจิตใจที่เข้มแข็ง สงบ และไม่มีความกังวลใดๆ ท่านหญิงจะเสียสละทรัพย์สินส่วนตัวให้แก่ท่านเราะซูล  ท่านหญิงอยู่ในยุคต้นของอิสลาม และต้องทนรับอันตรายที่เกิดขึ้นในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอิสลาม การช่วยเหลือและสนับสนุนที่มีต่อท่านเราะซูล  อยู่ในช่วงที่ท่านเราะซูล ต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก การช่วยเหลือสนับสนุนและการเสียสละทรัพย์สินส่วนตัวขณะนั้น ไม่ใช่เป็นของผู้ใดเลยนอกจากของท่านหญิงคอดิญะฮ์ เท่านั้น

 

          ส่วนท่านหญิงอาอิชะฮ์ มีบทบาทที่ส่งผลดีในช่วงท้ายของอิสลาม ซึ่งเธอมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศาสนา และมีความรู้ความเข้าใจถึงการเผยแพร่ศาสนาให้แก่ประชาชาตินี้ได้รับประโยชน์ ท่านหญิงอาอิชะฮ์ ได้ถ่ายทอดความรู้ในสิ่งที่ผู้อื่นไม่มี นอกจากนางเท่านั้น"

 นี่คือคำตอบของท่านอิบนุ ตัยมียะฮ์