การขอต่อสื่อกลางสิ่งที่ทำให้เสียอิสลาม 2
  จำนวนคนเข้าชม  4685

การขอต่อสื่อกลางสิ่งที่ทำให้เสียอิสลาม 2

 

แปลโดยอิสมาอีล    กอเซ็ม


สิ่งที่ทำให้เสียอิสลามประการที่สอง

         การที่ยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นสื่อกลางเพื่อขอกับอัลลอฮ์ ไม่ว่าจะเป็นการขอดุอา หรือขอความช่วยเหลือ หรือมอบหมายต่างๆ การกระทำเช่นนั้นถือว่าเป็นการปฏิเสธที่ทำให้หมดสภาพจากการเป็นมุสลิม ด้วยมติเอกฉันท์ของนักวิชาการ 

          ซึ่งหมายความว่า การยึดซึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นสื่อกลางระหว่างเขากับอัลลอฮ์ เช่น การขอดุอา แก่ผู้ที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว  การขอแก่หลุมฝังศพ เช่น กล่าวว่า โอ้ คนนั้น ขอให้ท่านโปรดช่วยเหลือฉัน  หมายถึงกล่าวแก่ผู้ที่นอนอยู่ในหลุมฝังศพ  ขอให้ท่านโปรดช่วยเหลือ ณ ที่อัลลอฮ์  ขอจากคนที่ตายไปแล้วให้ช่วยเหลือเขาเมื่ออยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ ในวันกิยามะฮ์ หรือช่วยเหลือเขาในโลกนี้ โดยใช้ศพเป็นสื่อระหว่างเขากับอัลลอฮ์  นี่เป็นส่วนหนึ่งในการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ และสิ่งนี้เป็นการเจาะจงโดยการใช้สื่อกลาง

 

หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการตั้งภาคีในการขอดุอา ดังคำดำรัสของอัลลอฮ์ ความว่า

( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك  فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين )

“เจ้าอย่าได้วิงวอนต่อผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์ ซึ่งสิ่งนั้นไม่ได้ยังประโยชน์ให้แก่เจ้า และไม่ได้ให้โทษใดๆแก่เจ้า

ดังนั้นหากว่าเจ้าได้ทำเช่นนั้น แท้จริงเจ้าเป็นคนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่อธรรม”


وقوله تعالى :( فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين )

 “เจ้าอย่าได้วิงวอนขอต่อพระเจ้าอื่นพร้อมกับอัลลอฮ์ ดังนั้นเจ้าจะเป็นผู้หนึ่ง จากบรรดาผู้ที่ถูกลงโทษ”


وقوله تعالى : ( إن الشرك لظلم عظيم )

“ แท้จริงการตั้งภาคีนั้น เป็นการอธรรมที่ใหญ่หลวงมาก”


وقوله تعالى : ( ومن يدع مع الله إلها آخرا لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون )

“และผู้ใดวิงวอนขอพระเจ้าอื่นคู่เคียงกับอัลลอฮ์ โดยไม่มีหลักฐานพิสูจน์แก่เขาในการนี้

แท้จริงการคิดบัญชีของเขาอยู่ที่พระเจ้าของเขาแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะไม่ประสบความสำเร็จ”


وقوله تعالى : ( والذين تدعون من دونه ما لايملكون من قطمير* إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو يسمعوا ما استجابوا  لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم )

“นั่นคือ อัลลอฮ์พระเจ้าของพวกเจ้า อำนาจการปกครองทั้งมวลเป็นสิทธิ์ของพระองค์

และสิ่งที่พวกเจ้าวิงวอนขออื่นจากพระองค์นั้นพวกมันมิได้ครอบครองสิ่งใดแม้แต่เยื่อบางหุ้มเมล็ดอินทผลัม"

 

“หากพวกเจ้าวิงวอนขอพวกมัน พวกมันจะไม่ได้ยินการวิงวอนขอของพวกเจ้า ถึงแม้พวกมันได้ยิน

พวกมันก็จะไม่ตอบรับพวกเจ้า และในวันกิยามะฮ์พวกมันจะปฏิเสธการตั้งภาคีของพวกเจ้า”

 

          ดังนั้นผู้ใดที่ให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นสื่อกลางระหว่างเขากับอัลลอฮ์  โดยที่ทำการวิงวอนขอ  หรือขอความช่วยเหลือ  หรือมอบหมาย  คำว่า อัตตะวักกุล  คือ  การที่จิตใจมีความเชื่อมั่นต่อสิ่งนั้น  และมอบหมายงานเหล่านั้นแก่ผู้ที่เรามีความมั่นใจ และมีความหวังว่าจะได้รับในสิ่งที่เราได้มอบหมายไป  ดังนั้นผู้ใดที่ได้มอบสิ่งที่กล่าวมาให้ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ แน่นอนเขาได้กลายเป็นผู้ปฏิเสธ หมดสภาพจากการเป็นมุสลิม โดยมติของบรรดานักปราชญ์มุสลิม

         สำหรับประการที่ทำให้เสียอิสลามนั้น  เป็นการกล่าวที่ครอบคลุม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำอิบาดะฮ์   เช่นการตั้งภาคีที่เกิดขึ้นในการขอดุอา   การเชือด  การสาบาน  การเชื่อฟัง  การอนุมัติ  การห้าม  การรูกัวะ สุญูด ต่อสิ่งอื่น และนอกเหนือจากนี้

          ซึ่งในข้อแรกเป็นการกล่าวถึ่งการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ในการทำอิบาดะฮ์ สำหรับสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามประการที่สอง  ผู้ใดที่ได้ยึดเอาสิ่งอื่นมาเป็นสื่อกลางโดยยึดเอาคนที่เสียชีวิตไปแล้วมาเป็นสื่อระหว่างเขาและอัลลอฮ์ โดยที่กล่าว โอ้คนนนั้นๆ ขอให้ท่านช่วยเหลือฉัน ณ ที่อัลลอฮ์ โอ้คนนั้นๆ ขอให้ช่วยนำความต้องการของฉัน ไปยังอัลลอฮ์ด้วย

 

         ผู้ใดที่ทำให้มีสื่อกลางระหว่างเขากับอัลลอฮ์  ไม่ว่าจะเป็นคนที่ตายไปแล้วหรือ คนที่มีชีวิตอยู่ การกระทำเช่นนั้น ถือว่าเป็นการตั้งภาคี แท้จริงคนที่มีชีวิตที่เขาถูกขอในสิ่งที่เขามีความสามารถ เช่น กล่าวว่า โอ้ ท่านช่วยเหลือฉัน ในการซ่อมแซมรถหน่อย  หรือฉันขอยืมหนี้หน่อย โอ้คนนั้นๆ ช่วยฉันในการเพาะปลูกหน่อย การกระทำเช่นนั้นไม่ถือว่าเป็นการตั้งภาคี  สำหรับการขอกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่  ขอให้ท่านอภัยโทษให้แก่ความผิดของฉันด้วย  และไม่ควรขอในสิ่งที่มนุษย์ไม่มีความสามารถ เช่น ขอให้ประทานริสกีให้แก่ฉัน หรือขอให้ท่านช่วยฉันให้รอดพ้นจากศัตรู  และขอให้เขาช่วยเหลือให้รอดพ้นจากไฟนรก  ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้

         หลักฐาน ที่ชี้ให้เห็นว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการตั้งภาคี ในการประกอบอิบาดะฮ์  และทำให้หมดสภาพจากการเป็นมุสลิม  คือหลักฐานที่ห้ามการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์  และห้ามวิงวอนขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์   ในสิ่งที่พวกเขาไม่มีความสามารถ  ดังต่อไปนี้

قال تعالى
 
“และเจ้าอย่าวิงวอนสิ่งใดอื่นจากอัลลอฮ์ที่ไม่อำนวยประโยชน์แก่เจ้า และไม่ให้โทษแก่เจ้า(เช่น เจว็ด และรูปปั้นต่างๆ)

หากเจ้ากระทำเช่นนั้น แท้จริงเจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้อธรรม (หมายถึงบรรดาผู้ที่ตั้งภาคี)

وقوله : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا )

“แท้จริงมัสยิดต่างๆ นั้นเป็นของอัลลอฮ์ ดังนั้นพวกเจ้าอย่าได้วิงวอนขอต่อคนหนึ่งคนใดพร้อมกับอัลลอฮ์”

 ويقول ( قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا )

“มุฮัมมัดจงกล่าวเถิด แท้จริงฉันวิงวอนขอต่อพระเจ้าของฉัน และฉันจะไม่เอาคนหนึ่งคนใดมาเป็นภาคีต่อพระองค์”

 

 

ดังนั้นผู้ใดที่ได้ทำให้มีสื่อกลางระหว่างเขา และอัลลอฮ์   แน่นอนเขาได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์  เพราะเขาได้มุ่งอิบาดะฮ์ของเขาไปยังสิ่งอื่น

 

 

จากหนังสือ        شرح نواقض الإسلام
 
อธิบายโดย      الشيخ عبد العزيز الراجحي

 

 

 

 

 

 


https://www.lkpj.bandung.go.id/slot-gacor/https://ektpr.unsyiah.ac.id/slot-gacor/https://www.tracer.feb.unsoed.ac.id/slot-gacor-terbaik/https://cat.univrab.ac.id/slot-gacor-terpercaya/slot gacorhttps://jdih.tanahbumbukab.go.id/slot-pulsa/https://solo.to/slot-demo-terlengkap
https://iaicirebon.ac.id/slot5000/https://aos.cianjurkab.go.id/slot-gacor/https://caen.edu.pe/site/http://main.unpkediri.ac.id/wp-content/uploads/slot-shopeepay/https://pusbangpmpp.lppmp.untad.ac.id/situs-slot-gacor/https://lazismu.uhamka.ac.id/https://map.uhamka.ac.id/https://math.uhamka.ac.id/https://penerbit.unipar.ac.id/bola88/https://warta.unipar.ac.id/slot-gacor/https://warta.unipar.ac.id/agen-bola/https://warta.unipar.ac.id/bandar-togel-terpercaya/https://revistadeodontologia.facpp.edu.br/public/slot-gacor/https://www.kuhoo.com/wp-content/uploads/slot-deposit-dana/https://unipar.ac.id/slot-gacor/https://unipar.ac.id/slot88/https://unipar.ac.id/slot-deposit-pulsa/http://sipinter.situbondokab.go.id/slot-deposit-pulsa/http://sipinter.situbondokab.go.id/judi-bola/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/css/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/judi-bola/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/sv388/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/joker123/https://pkk.egov.balangankab.go.id/slot-gacor/https://pkk.egov.balangankab.go.id/togel-online/https://sisfo.akperdharmainsan.ac.id/judi-bola88/https://e-skripsi.stikehutananpantekulu.ac.id/judi-bola/https://stikesbethesda.ac.id/situs-slot-gacor/https://scs.stikesbethesda.ac.id/wp/bandar-bola88/https://iaidalwa.ac.id/slot-gacor/https://ejournal.sttkb.ac.id/slot-gacor/http://dpkpp.cirebonkab.go.id/web/public/slot-gacor/https://puskesmasbulian.batangharikab.go.id/upload/slot-gacor/https://komunikasi.ucm-si.ac.id/judi-bola88/https://pertanian.ucm-si.ac.id/slot88/https://doktorpai.iaidalwa.ac.id/togel88/https://pasca.iaidalwa.ac.id/totogel/https://pai.iaidalwa.ac.id/bola88/https://tarbiyah.iaidalwa.ac.id/joker123/http://standpunkt-pferd.de.schnellphoto.de/https://crm.lurity.com/sv388/http://persadabunda.ac.id/situs-slot-gacor/https://meethongkongsingles.com/slot-deposit-pulsa/https://www.as-seerah.com/slot-dana/https://ug-rai.ru/sv388/https://libertin-debutant.fr/slot-gacor/https://inhm.ru/bandar-togel-terbesar/https://elearning.smkinfokom-bogor.sch.id/slot-gacor-terpercaya/https://tuct.ac.th/slot-deposit-pulsa/
slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php