เทคนิคบ้าน (อบ) อุ่น
  จำนวนคนเข้าชม  3662

เทคนิคบ้าน (อบ) อุ่น

 
 
 
       ข้อพึงปฏิบัติดี ๆ สำหรับพ่อแม่รุ่นใหม่ที่น่านำไปปรับใช้ในการดูแลบ้าน ดูแลลูก ๆ ให้อบอุ่นอยู่เสมอค่ะ และข้อแนะนำแต่ละข้อนั้นก็ทำได้ไม่ยากเสียด้วยค่ะ เริ่มจาก
      
       1. มีกฎระเบียบในบ้านที่ชัดเจนและแน่นอน
      
       2. มีการจัดการกับปัญหาพฤติกรรมของลูกอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
      
       3. ไม่ใจอ่อนเวลาที่จะลงโทษลูกเมื่อลูกทำผิด
      
       4. ชมหรือพูดถึงส่วนดีของลูกให้ฟังมากกว่าวันละ 1 ครั้ง
      
       5. ฝึกให้ลูกเป็นคนที่มีความรับผิดชอบด้วยการมอบหมายงานที่เขาสามารถทำได้
      
       6. เวลาต้องการให้ลูกทำอะไร ใช้คำพูดที่ ง่าย สั้น และชัดเจน
      
       7. พูดกับลูกเพียงครั้งเดียว เวลาต้องการให้ลูกทำอะไร
      
       8. รู้ตลอดเวลาว่าลูกอยู่ที่ไหน และกำลังทำอะไรอยู่
      
       9. มีกฎที่สำคัญของบ้าน 2 - 3 ข้อที่ลูกรู้และต้องปฏิบัติตาม
      
       10. กระตุ้นให้ลูกออกความคิดเห็นอยู่เสมอ

      
       11. มั่นคงในสิ่งที่ต้องการให้ลูกกระทำ แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกไม่พอใจ
      
       12. กระตุ้นให้ลูกได้ลองตัดสินใจด้วยตัวเอง
      
       13. เข้าใจความต้องการและความรู้สึกของลูก
      
       14. กระตุ้นให้ลูกมองเห็น และพูดเกี่ยวกับความสำเร็จของตัวลูก
      
       15. ฝึกและสอนลูกให้รู้จักวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ
      
       16. ทุก ๆ วัน จะมีเวลาเล่นหรือทำอะไรเป็นพิเศษกับลูกบ้าง
      
       17. พูดกับลูกอย่างสุภาพ ไม่ตำหนิหรือใช้คำพูดที่ทำให้ลูกเสียความรู้สึก
      
       18. ให้ความสนใจสิ่งต่าง ๆ ที่ลูกทำ หรือเพื่อนที่ลูกคบด้วย
      
       19. ถามความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในบางเรื่องจากลูก
      
       20. ทุก ๆ วัน ได้ทำอะไรบางอย่างที่จะช่วยส่งเสริมความรู้สึกทีดีและภาคภูมิใจในตัวเองของลูก
 

    
       ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ค่ะ

slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php