อีดิ้ลอัฏฮา จาก Admin Islammore
  จำนวนคนเข้าชม  9881

 

อีดิ้ลอัฏฮา

อัสลามุอลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบารอกาตุฮ์
 

สบายดีไหมค่ะพี่น้องมุสลิมทุกท่าน อีดปีนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพื่ออัลลอฮ์กันบ้างไหมค่ะ  เราต้องพยายามปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตนเองเข้าหาอัลลอฮ์ตลอดเวลาสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่วิถีทางของท่านนะบีมุฮัมมัด ต้องหลีกห่าง และต้องเข้มแข็งพอที่จะปฏิเสธวัฒนธรรมประเพณีเดิมๆที่ขัดต่อหลักการอัลอิสลาม เมื่อเราบอกว่าตนเองเดินตามซุนนะฮ์ อะไรที่ไม่ใช่ซุนนะฮ์ก็ต้องหลีกห่างไว้ อะไรที่เป็นที่รังเกียจของท่านนะบีต้องหยุดที่จะดำเนินตาม แม้ต้องขัดแย้งกับวัฒนธรรมเดิมๆบ้าง เราควรจะแก้ปัญหาด้วยเหตุผล และความนุ่มนวล แต่ถ้ายังมีการดื้อดึง เราต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เปิดหนทางแห่งแสงสว่างให้กับพวกเขาได้เห็นกันอย่างชัดเจน

"แต่ไม่มีใครจะรู้สึกตัว ต่อเมื่อการลงโทษได้มาถึงตัวเขาแล้วเท่านั้น"

การทำงานศาสนาถ้าไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ ก็จะเป็นกลุ่มที่มองหาผลประโยชน์ส่วนตน และพรรคพวกของตนเป็นหลัก หรือการที่ไม่มีผลประโยชน์เป็นรูปธรรม (ตัวเงิน) ทำให้บางกลุ่มขาดความเชื่อมั่นต่อสิ่งที่เขาจะได้รับ
 
แท้จริงแล้ว อัลลอฮ์  จะทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์โดยปราศจากการคำนวณนับ และพระองค์จะทรงยึดกลับจากผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เพื่อการตักเตือนพวกเขาเหล่านั้น
 
การทำงานศาสนาเป็นงานที่ไม่เห็นมูลค่าราคาเป็นตัวเลข แต่ความจริงอัลลอฮ์ทรงให้บรรดามลาอิกะฮ์บันทึกไว้ทุกการกระทำ แล้วพระองค์จะทรงตอบแทนให้เมื่อถึงเวลา หรือเมื่อพิสูจน์ได้ว่าการทำงานของเรานั้นเพื่อพระองค์อย่างแท้จริง และการตอบแทนที่จะได้รับจะเป็นสิ่งที่บริษัทไหนๆก็ไม่สามารถที่จะให้ได้เทียบเท่าพระองค์ สำหรับกาลเวลาในการพิสูจน์และตอบแทนต่อสิ่งที่ทำนั้น ก็ขึ้นอยู่กับ "หัวใจ" ของเรา ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ใจในการกระทำ
 

บางคนอยากได้เยอะแต่ทำน้อย บางคนอยากได้เร็วแต่ขี้เกียจ บางคนอยากรู้แต่ไม่ใฝ่หาความรู้ บางคนอยากสำเร็จแต่ไม่พยายาม
 
คนส่วนมากอยากได้รับจากอัลลอฮ์ แต่ไม่เคยคิดที่จะให้พระองค์
คนส่วนมากอยากให้อัลลอฮ์ทรงรัก แต่ไม่เคยที่จะรักพระองค์
คนส่วนมากรู้จักอัลลอฮ์เพียงปลายลิ้น แต่ไม่รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์

ไม่ว่าเวลาแห่งความตายจะเข้ามาใกล้เพียงไหน มนุษย์ก็ยังไม่รู้สึก จนกว่าสัจธรรมจะปรากฏ และเมื่อนั้น..เวลาในการทำความดีคงเหลือเพียงน้อยนิด จนแทบไม่มีเวลาที่จะคิดว่าจะทำอะไร.....ความอิจฉาริษยา การนินทาว่าร้าย การแก่งแย่งชิงดี การโอ้อวดในทรัพย์สิน ชื่อเสียงเกรียติยศ สุดท้ายสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเพียงตราบาปที่ต้องนำไปชั่งในวันกิยะมะฮ์ จะมีสักกี่คนเล่าที่จะสามารถยืนทนรอคอยการสอบสวนโดยไม่มีความทุกข์ทรมาน...
 
ขอให้การเริ่มต้นของชีวิตใหม่ ไม่จำเป็นต้องรอปีใหม่ เดือนใหม่ วันใหม่ เราสามารถเริ่มต้นของชีวิตใหม่ได้ทุกนาทีที่เราคิดถึงสัจธรรมที่มี ความจริงที่ปรากฏ
 
ขออัลลอฮ์เปิดหนทางแห่งความถูกต้องให้กับพี่น้องมุสลิมทุกคน ขอพระองค์ทรงประทานแสงสว่างแห่งการเดินทางที่ไปสู่จุดหมายที่แน่นอนแท้จริง ขออย่าให้เราหลงไปในทางที่ผิดและเราคิดว่าถูก ขอพระองค์ชี้ทางที่ถูกต้องให้เราด้วยเถิด อามีน.......
 

Admin Islammore