บทลงโทษผู้ที่ผิดประเวณี
  จำนวนคนเข้าชม  63679

 

บทลงโทษผู้ที่ผิดประเวณี

โดย : อิสมาอีล บินกอเซ็ม

 

          การผิดประเวณีถือว่าเป็นอาชญากรรมต่อสังคมอย่างหนึ่ง ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นเป็นวงกว้าง  และขัดต่อระบบที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ให้มาใช้ชีวิตในโลกนี้  ตามวิถีทางที่พระองค์ต้องการ  ดังนั้นการห้ามมิให้ผิดประเวณี (ซีนา)  นั้นมีเหตุผลมากมาย  ดังเช่น  เพื่อเป็นการรักษาสายเลือดสกุลของมนุษย์  ถ้ามนุษย์มั่วสุมกันในในเรื่องเพศ  ใครจะไปร่วมหลับนอนกับใครก็ได้ จะทำให้สังคมเสื่อมโทรม  ทำลายระบบของครอบครัว ทำลายคู่สามีภรรยา และ บรรดาลูก ๆ  จึงนำไปสู่การทำให้สังคมทั่วไปในโลกต้องพบความหายนะเหมือนดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

          ปัจจุบันการผิดประเวณีหรือการร่วมหลับนอนกันระหว่างหนุ่มสาวที่ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันนั้นกลายเป็นเรื่องปกติ ในสังคมมนุษย์  เป็นความนิยมที่กำลังแพร่หลาย  ใครพอใจที่จะหลับนอนกับผู้หญิงหรือผู้ชายคนใด ก็ไม่มีผู้ใดคัดค้านและต่อต้าน  เพราะได้กลายเป็นค่านิยมที่ปลูกฝังให้เด็กยุคใหม่มองเป็นเรื่องธรรมดา นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น และกำลังประสบปัญหาในสังคมมุสลิม

          ในยุคปัจจุบันนั้นผู้คนไม่ได้รู้ว่าการลงโทษของการผิดประเวณี (ซีนา)  มีโทษหนักสักเพียงใด จะขอนำคำตรัสของอัลลอฮ์  ที่ได้กล่าวถึงการผิดประเวณี ความว่า 

“และบรรดาผู้ที่พวกเขามิได้ขอวิงวอนต่อพระเจ้าอื่นพร้อมกับการวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺ

และพวกเขาไม่ได้ฆ่าชีวิตซึ่งอัลลอฮฺทรงห้ามไว้ เว้นแต่เพื่อความยุติธรรม 

และพวกเขาไม่ผิดประเวณี  และผู้ใดกระทำเช่นนั้น เขาจะได้พบกับความผิดมหันต์” 

 
          ในอายะนี้อัลลอฮ์ 
  ได้นำเรื่องของการชิริกต่อพระองค์  ซึ่งถือเป็นบาปใหญ่ที่สุดในบรรดาบาปทั้งปวง  และผู้ที่ทำชิริกเมื่อตายในสภาพที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์  เขาต้องอยู่ในนรกตลอดกาล  และการกล่าวถึงการผิดประเวณี (ซีนา) พร้อมกับกล่าวถึงการทำชิริก  ได้แสดงให้เห็นว่าการผิดประเวณี เป็นความผิดที่ร้ายแรงเช่นกัน

 หนทางที่จะนำไปสู่ความชั่วมีอยู่  4  อย่างด้วยกัน

1.  ด้วยสายตา   2.  ด้วยกับความคิดจินตนาการ   3.  คำพูด          4.  การปฏิบัติ

         4 ประการนี้คือ  ขั้นตอนที่มนุษย์จะไปสู่การกระทำความชั่ว  ขั้นแรกเริ่มต้นด้วยกับสายตา คือการมอง  หลังจากนั้นคือ การคิดจินตนาการ  ต่อมาคือ คำพูด  และตามด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่ได้ก่อตัวจากสายตา ความคิดและคำพูด


  

ข้อตัดสินของผู้ผิดประเวณี

          การผิดประเวณี มีโทษอย่างรุนแรงในบทบัญญัติอิสลาม  และบั้นปลายของเขาในโลกหน้านั้น เขาจะต้องไปรับโทษอย่างทรมานในนรก  ดังฮะดิษของท่านนะบีมุฮัมมัด  ที่ว่า 

 “สิ่งที่ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ต้องเข้านรก  คือ ปาก และ อวัยวะเพศ” 

 (บันทึกโดย  อัตตีรมีซีร์และในหะดิษที่บันทึกโดย บุคอรีย์  และมุสลิม) 

 

ท่านเราะซูล   ได้กล่าวว่า

 “ไม่อนุญาตให้ทำการหลั่งเลือดคนมุสลิมด้วยกัน  เว้นด้วยเหตุ  3  ประการก็คือ

(1) ชายที่ผิดประเวณี และเคยผ่านการแต่งงานมาแล้ว 

(2) ชีวิตด้วยกับชีวิต  “คือผู้ที่ฆ่าผู้อื่น”  (ในบัญญัติอิสลามนั้นจำเป็นที่ต้องนำบุคคลนั้นมารับโทษและจะต้องถูกฆ่าให้ตายตามกัน)

(3) ผู้ที่ละทิ้งศาสนา  ผู้ที่ปลีกตัวแยกออกจากกลุ่มมุสลิม  และผู้ปกครองของพวกเขา 

          และในฮะดิษนี้ได้เอาการผิดประเวณีมากล่าวไว้พร้อมกับการฆ่าชีวิต  โดยที่ท่านเราะซูล    ได้เริ่มกล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าตามลำดับไป “โดยการผิดประเวณีมักจะเกิดขึ้นมากกว่าการฆ่าชีวิต และการฆ่าชีวิตมักจะเกิดขึ้นมากกว่าการออกจากศาสนา”

 สิ่งที่ผู้ผิดประเวณีจะต้องได้รับโทษในโลกนี้ คือ

- เขาจะประสบกับความยากจน

- อายุจะสั้น  ใบหน้าหมดราศี  หมองคล้ำ

- ประสบกับความทุกข์ยาก  ในการดำเนินชีวิต  มีแต่ความวิตกกังวลใจ

- มลาอิกะฮ์จะไม่นำสิ่งดี ๆ มาให้แก่พวกเขา พวกชัยฏอนจะมาอยู่เป็นเพื่อนและนำพาแต่ความชั่วร้ายมาให้

  

บทลงโทษ  3  อย่าง สำหรับผู้ที่ผิดประเวณี

    1. ผู้ที่ถูกฆ่าอันเนื่องมาจากการผิดประเวณี (ซีนา)  นั้นถือว่าเป็นการฆ่าที่น่าขยะแขยงที่สุด  สำหรับผู้ที่เคยผ่านการแต่งงาน  เขาจะถูกลงโทษโดยการขว้างด้วยก้อนหินจนตาย  และยังเป็นการลงโทษทั้งร่างกายและจิตใจ   ตามบทบัญญัติอิสลามสำหรับผู้ที่เป็นโสดยังไม่เคยแต่งงานให้โบย 100 ที แล้วเนรเทศออกจากถิ่นฐานของตัวเอง

 

     2. กางลงโทษผู้ที่ผิดประเวณีนั้น  ผู้ที่จะกระทำการลงโทษนั้นจะต้องหักห้ามตัวเองมิให้มีความสงสารผู้ที่ทำผิดประเวณี

 

     3. จะต้องให้ผู้คนได้ร่วมดูการลงโทษของผู้ผิดประเวณีด้วย   ดังนั้นผู้ใดที่เขาได้ถูกชำระโทษของการผิดประเวณีในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้  เท่ากับว่าความผิดของเขานั้นได้ถูกลบล้างไป 

          เมื่อเราพิจารณาดูสิ่งที่อัลลอฮ์ ทรงกำหนดบทลงโทษแก่ผู้ที่ผิดประเวณี  ถือว่าเป็นความเมตตาแก่เขา ที่อัลลอฮ์ ทรงกำหนดบทลงโทษเพื่อให้มาลบล้างความผิด  หลักฐานจากอัลกุรอาน  อัลลอฮ์ ตรัสความว่า

 “หญิงมีชู้ และชายที่มีชู้  พวกเจ้าจงโบย  แต่ละคนในสองคนนั้น  คนละหนึ่งร้อยที 

และอย่าให้ความสงสารมายับยั้งการกระทำของพวกเจ้าต่อคนทั้งสองนั้น  เพื่อที่จะยกเลิกบทบัญญัติของอัลลอฮ์เป็นอันขาด 

หากว่าพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮฺ  และวันสุดท้าย....” 

( ซูเราะห์อันนูร  / อายะที่ 2)

          พี่น้องมุสลิมทั้งหลาย  การผิดประเวณีถือว่าเป็นอาชญากรรมทางสังคม  ที่พวกเราจะต้องช่วยกันยับยั้ง  ไม่ให้แพร่หลายในสังคมมุสลิมของเรา  โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน เพื่อที่สังคมของเราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์  และผู้ที่ทำการผิดประเวณีนั้นจำเป็นจะต้องกลับเนื้อกลับตัว  ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์  ในความผิดที่ผ่านมา  เผื่อว่าพระองค์อัลลอฮ์  จะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขา 

          สำหรับผู้ที่ผิดประเวณี (ซีนา)  ถ้าไม่ยอมเลิกการกระทำ และเตาบะฮ์ตัวต่ออัลลอฮ์  เขาจะได้รับโทษจากอัลลอฮ์ ทั้งโลกนี้และโลกหน้า  และเขาจะต้องเข้าไปอยู่ในนรกที่ชั่วร้าย 

         ขอวิงวอนจากอัลลอฮ์ได้โปรดคุ้มครองพวกเรามุสลิมให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายทั้งปวงด้วยเถิด......อามีน

 

 https://statistik.anambaskab.go.id/slot-deposit-pulsa/

Slot Dana Situs Togel Terpercaya Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan Slot Pulsa Slot Deposit Pulsa Slot Gacor slot deposit dana