มารยาทของผู้เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์
  จำนวนคนเข้าชม  3792

มารยาทของผู้เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์

โดย ...ดร.อับดุลลอฮ์ อิบนุ มุฮัมมัด อัลมุฏลัก

 

         การเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ เป็นสิ่งที่สร้างความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ การเชื่อฟังพระองค์ที่ยิ่งใหญ่ และสูงส่งที่สุดประการหนึ่ง ซึ่งเป็นหน้าที่ของบรรดาเราะซูล และผู้ที่เจริญรอยตามพวกเขา เพื่อปรับปรุงแก้ไข มันเป็นสื่อของการปรับปรุงแก้ไขสังคมต่างๆที่สำคัญที่สุด และเป็นสิ่งที่ให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์  ซึ่งได้รับความรู้และหน้าที่ ที่สืบทอดมาจากท่านนะบีมุฮัมมัด ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่จะต้องประดับตัวของเขา ด้วยมารยาทที่ประเสริฐ เพื่อที่จะได้เป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อม สำหรับหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้ มารยาทที่สำคัญที่สุดบางประการ คือ

 

การทำให้การงานเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ผุดผ่องแด่อัลลอฮ์

          ดังนั้นความคิดความอ่านของผู้ที่ทำงานนี้ จะต้องไม่มีการหวังในโชคลาภ ที่ไม่จีรังยั่งยืนจากโลกนี้ ที่อีกในไม่ช้ามันก็สลายไป และจะต้องระมัดระวังทางต่างๆของชัยฏอน ที่จะเจาะเข้ามาทำให้ความบริสุทธิ์ใจต้องเสียไป ดังนั้น การโอ้อวด การทำเพื่อชื่อเสียง เป็นสิ่งที่ทำให้การงานเสียไป และทำให้ผลบุญตกสลายไปแก่ผู้กระทำ

 

การประดับตัวดัวยความรู้ทางด้านบทบัญญัติ

         ความรู้ที่เป็นสิ่งที่ตกทอดมาจากท่านนะบีมุฮัมมัด  โดยที่จะสอนและเผยแพร่ไป เพราะความต้องการของผู้คนในความรู้มีมากกว่าความต้องการในอาหาร เครื่องดื่ม

อัลลอฮ์  ทรงตรัสว่า

"และพวกเจ้าจงสะสมเสบียง เพราะแท้จริง เสบียงที่ดีที่สุดนั้น คือความยำเกรง"

(อัลบะเกาะเราะฮ์ / 197)

"และอาภรณ์ แห่งความยำเกรง นั่นแหละ เป็นสิ่งที่ดีที่สุด"

(อัลอะรอฟ / 26)

          ด้วยความรู้ที่ถูกต้อง เราสามารถจะทำให้ศาสนาอยู่ในความเที่ยงตรง และออกห่างจากการบิดเบือน ออกนอกลู่นอกทาง การหันเหออกจากความไม่ถูกต้องต่างๆ และตอบโต้กลับสิ่งที่คลุมเครือ และการปั้นแต่งเรื่องต่างๆของผู้หลงผิดได้

 

การปฏิบัติตนเพื่อคำกล่าวจะได้ถูกตอบรับ

         การปฏิบัติตามสิ่งที่เขาเรียกร้องไปสู่ เพื่อคำกล่าวของเขาจะได้รับการตอบรับ หาไม่แล้ว เขาจะเป็นผู้ที่ทำให้เสียหายมากกว่า การที่เขาจะเป็นผู้ปรับปรุงแก้ไข ในขณะที่อัลลอฮ์ทรงโกรธกริ้วผู้ที่คำกล่าวของเขาไม่ตรงกับการงานที่ปฏิบัติ โดยที่พระองค์ทรงตรัสว่า

"โอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลาย ทำไมพวกเจ้าจึงกล่าวสิ่งที่พวกเจ้ามิได้กระทำ

มันเป็นความโกรธกริ้วที่มากมาย ณ อัลลอฮ์ ที่พวกเจ้ามิได้กระทำสิ่งที่พวกเจ้ากล่าว"

(อัศศอฟฟ์ / 3)

          ในขณะเดียวกันท่านเราะซูล  ได้ตักเตือนผู้ที่คำกล่าวของเขาไม่ตรงกับการกระทำของเขาเช่นกัน

 

การมีความอดทน ในหนทางแห่งการเชิญชวน

          การอดทน ในหนทางแห่งการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์  นั้นยาวมาก ผลของการหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์  จะเกิดขึ้นไม่ได้ นอกจากด้วยความอดทนเท่านั้น แท้จริงมันเป็นเสบียงของผู้ที่เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ และอัลลอฮ์ ได้ทรงกล่าวถึงความอดทนและการเรียกร้องเชิญชวนไว้ ในอัลกุรอาน และการหวังผลบุญจากการนั้น ณ อัลลอฮ์  ซึ่งพระองค์ได้ตรัสแก่ผู้นำของบรรดาผู้เรียกร้องเชิญชวน ท่านนะบีมุฮัมมัด  ว่า

"ดังนั้น เจ้าจงอดทน เหมือนกับบรรดาผู้ที่มีความเด็ดเดี่ยว จากบรรดาเราะซูลได้อดทน"

 (อัลอะห์กอฟ / 35)

 

การมีความอ่อนโยน

         การมีความอ่อนโยน ซึ่งท่านนะบีมุฮัมมัด  ได้กล่าวแก่ท่านหญิงอาอิชะฮ์ ว่า

"ขอให้เธอได้มีความยำเกรงอัลลอฮ์  และมีความอ่อนโยน

เพราะแท้จริงการมีความอ่อนโยนนั้น มันไม่มีอยู่ในสิ่งใดเลย นอกจาก มันจะทำให้สิ่งนั้นสวยงามเท่านั้น

และมันไม่ถูกถอดถอนออกไปจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลย นอกจากมันจะทำให้สิ่งนั้นไม่สวยงามเท่านั้น"

 (อะหมัด อบูดาวูด)

          โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเราในระยะที่ลำบากนี้ ที่ความอ่อนแอและความปราชัย พัดผ่านมายังประชาติในยุคนี้ เรามีความต้องการที่จะทำให้แบบอย่างการปฏิบัติที่ถูกต้องของศาสนานี้เกิดขึ้นในตัวของเรา เพื่อที่อัลลอฮ์จะทรงนำชัยชนะ และการมีพลังให้เกิดขึ้นแก่พวกเรา และอุดกั้นทางผ่านของอำนาจ การจู่โจมของพวกศัตรูและพวกที่คอยจับตามองอยู่ ในนามของผู้ที่เรียกร้องสู่การปรับปรุงแก้ไข และการรักษาไว้ซึ่งสิทธิต่างๆของศาสนาอิสลาม

 

 

จาก : สันติสุขสาร