เรื่องใหญ่! เด็กไม่ซื่อสัตย์
  จำนวนคนเข้าชม  11185

เรื่องใหญ่! เด็กไม่ซื่อสัตย์ แนะพ่อแม่เร่งปลูกฝัง-ทำให้ลูกเห็น
 

 
 
       ถือเป็นเรื่องน่าสนใจไม่ใช่น้อย เมื่ออาจารย์สาขาปฐมวัย มศว เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์-สุจริต ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ ส่งผลให้เกิดคอร์รัปชั่น โกงกินเรื้อรัง แนะพ่อแม่ปลูกฝังความซื่อสัตย์-สุจริตให้ลูกตั้งแต่ช่วงปฐมวัย พร้อมกับทำตัวเป็นต้นแบบที่ดี ไม่พูดโกหกกับลูก นอกจากนี้ควรเชิดชูคนดี แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ เช่น คนเก็บขยะบนถนน หรือลุกขึ้นยืนให้ผู้สูงอายุนั่งก็ตาม
      
       ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ อาจารย์จากสาขาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยถึงสภาวการณ์ในการสอนเด็กไทยให้มีคุณธรรมความประจำใจเพื่อจะก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในวันข้างหน้าว่า การสอนเด็กให้มีคุณธรรมความซื่อสัตย์ สุจริตนั้นต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็กช่วงปฐมวัย โดยพ่อแม่ต้องสาธิตการเป็นคนซื่อสัตย์ให้แก่ลูก ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างให้ลูกแม้กระทั่งการพูดโกหกพ่อแม่ก็ไม่ควรพูดโกหก
      
       ถ้าพ่อแม่ตระหนักในเรื่องเหล่านี้และมองเห็นว่าปัญหาความซื่อสัตย์สุจริตเป็นปัญหาระดับชาติต้องมาช่วยกันปลูกฝังลูกหลานให้มีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตก็ต้องทำตัวเป็นแบบอย่าง ที่ผ่านมาเราไม่เข้มข้นในการสอนให้เด็กไทยมีคุณธรรมความซื่อสัตย์ สุจริต สังคมไม่นิยม ส่งเสริม เชิดชูความดี สังคมไทยให้ความสนใจเรื่องคุณธรรมแบบไฟไหม้ฟาง ใส่ใจกันเพียงชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็เลิกใส่ใจ ไม่จริงจังกับปัญหาเหล่านี้
 
 
       “การปลูกฝังคุณธรรมความซื่อสัตย์ สุจริต สังคมต้องขับเคลื่อนทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน โรงเรียน สังคม และสื่อซึ่งถือเป็นหน่วยที่สำคัญอย่างมาก อยากเสนอว่าสื่อซึ่งอาจจะเริ่มจากหนังสือพิมพ์หรือสื่อวิทยุ โทรทัศน์ควรมีกรอบเล็กๆ หรือรายการสั้นๆ เปิดเป็นพื้นที่ให้กับบุคคลที่กระทำความดี ซึ่งเป็นความดีเล็กๆ ที่สามารถสร้างกำลังใจ ความมั่นใจ ภาคภูมิใจให้กับผู้กระทำความดีได้
       
       ยกตัวอย่างเช่น เก็บขยะบนถนน ลุกขึ้นยืนให้เด็ก คนชราได้นั่ง คนในปัจจุบันนี้ไขว่คว้าความสุขใหญ่ๆ จนลืมความสุขเล็กๆ บ่อยครั้งที่เรามองไม่เห็นความสุขเพราะเรามัวแต่ไปยึดติดกับความสุขใหญ่ๆ การเปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมความดีควรจะเร่งทำและไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กๆ ควรจะมีโอกาสในการได้รับการยกย่อง เชิดชู บอกเล่าว่าได้ทำความดีกันแล้วหรือยัง ถ้าช่วยกันทั้งสังคม ไม่ว่าจะเป็นบ้าน โรงเรียน สังคมโดยสื่อก็เปิดพื้นที่เราจะมีคนที่ตระหนักในคุณค่าของความดีงาม เห็นคุณค่าของคุณธรรมมากขึ้น”

      
       ดร.สุจินดา กล่าวอีกว่า จะเห็นว่าประเทศไทยมีปัญหาในเรื่องความซื่อสัตย์ การคอร์รัปชั่น การโกงกันมากขึ้นเรื่อยๆ เราต้องมาดูว่าเหตุที่คนๆ หนึ่งกระทำพฤติกรรมเช่นนี้อาจเป็นเพราะเขาไม่มีจะกิน ยากจนหรือไม่ได้รับการสั่งสอนอบรม หรือคนบางคนก็ได้รับการสั่งสอนแต่คุณธรรมในใจไม่มั่นคง คุณธรรมในตัวจึงแกว่ง ไม่ได้ตอกย้ำคุณธรรม ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเห็นว่าคนบางคนเคยมีจุดยืนที่ดีและเริ่มแปรเปลี่ยนไป เพราะเอาตัวเองไปยึดติดกับครอบครัว อยากเห็นลูกๆ ภรรยาสบาย อยากเห็นลูกๆ ภรรยาก้าวหน้า จึงทำให้ตัวเองเสียจุดยืนในด้านคุณธรรม สังคมไทยจึงเป็นสังคมที่คุณธรรมในตัวคนไม่มั่นคง และแกว่งได้ง่ายมากเมื่อมีปัจจัยต่างๆ เข้ามากระตุ้น
 
 

Life & Family / Manager online

slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php