หลักการเผยแพร่อิสลามของเชคมุฮัมมัด
  จำนวนคนเข้าชม  5142

หลักการเผยแพร่ของเชคมุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ

โดย อ.มุนีร  มุฮัมหมัด

 

         หลักการเผยแพร่ของเชคมุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ มีความง่ายดาย ชัดเจน ซึ่งมีหลักฐานมาจากอัลกุรอานและซุนนะฮ์ของท่านนะบีมุฮัมมัด  ท่านพยายามเน้นย้ำถึงความสำคัญของการยึดมั่นในเอกภาพของอัลลอฮ์  และการปฏิบัติอิบาดะฮ์ต่อพระองค์องค์เดียว ขจัดการทำชิริก สิ่งที่เป็นอุตริกรรม(บิดอะฮ์) ความเชื่อที่ไร้สาระ(คุรอฟาต) และการใช้สื่อกลางต่ออัลลอฮ์ (ตะวัชชุล) พร้อมกับการกำชับกันให้ประกอบการดี และห้ามปรามกันในการทำความชั่ว ละทิ้งทุกสิ่งที่เป็นกาฝากที่เกาะติดอยู่กับอิสลาม

          ความพยายามฟื้นฟูอิสลามที่ถูกต้องก็เพื่อสร้างรัฐอิสลาม โดยตั้งอยู่บนรากฐานแห่งอุดมการณ์ และการปฏิบัติในอันที่จะกอบกู้เกียรติภูมิ ความรุ่งโรจน์ ความเจริญก้าวหน้า การเป็นผู้นำในโลกให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง

 

          เชคมุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ และผู้ดำเนินการตามแนวทางท่าน จากชาวอะฮลุลซุนนะฮ์ วัลญะมาอะฮ์ มิได้นำแนวคิดใหม่ที่ออกนอกแนวทางของอัลกุรอานและซุนนะฮ์มาเสนอ ความตั้งใจของท่านคือ การทำให้มุสลิมกลับมายึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์ และซุนนะฮ์ของท่านเราะซูล  และแบบอย่างของชนรุ่นก่อนที่ดำรงความดีงาม(ชาวสลัฟซอและฮ์) ซึ่งเป็นรากฐานที่มุสลิมจะต้องปฏิบัติยึดถือ

         ส่วนหลักปลีกย่อย ท่านได้ยึดถือแนวทางของ อิหม่ามอะหมัด อิบนุ ฮัมบัล ท่านเป็นผู้ที่เคร่งครัดในการยึดถือแนวทางตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะฮ์ ท่านได้บันทึกฮะดิษของท่านนะบีมุฮัมมัด ซึ่งมีชื่อว่า  อัลมุสนัต ซึ่งเป็นแนวทางของอิหม่ามอะหมัด ได้ชื่อว่า"สะละฟียูน"เนื่องจากการดำรงตนตามแบบอิสลามที่เคร่งครัด คัดค้านและรังเกียจในการปฏิบัติสิ่งที่เป็นอุตริกรรม จึงเรียกแนวทางเผยแพร่ของ  เชคมุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ ว่า"แนวทางสะละฟียะฮ์"


 

อุปสรรคขัดขวางการเผยแพร่อิสลามของเชคมุฮัมมัด

 

          เมื่อข่าวความพยายามของเชคมุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ ในการฟื้นฟูปฏิบัติตามบัญัติอิสลามที่ถูกต้อง และเรียกร้องให้ทิ้งสิ่งที่เป็นอุตริกรรม(บิดอะฮ์) และสิ่งที่ชั่ว สภาพเช่นนี้มิได้ซ่อนเร้นไปจากสายตาบรรดาผู้ปกครองและเจ้าเมืองทั้งหลาย พวกเขากลัวว่าบรรดาผู้สนับสนุนเชคมุฮัมมัดจะตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับพวกเขา พวกเขาจึงเตรียมการเพื่อกำจัดเชคมุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ และบรรดาผู้ให้การสนับสนุนท่าน ผู้ที่เป็นศัตรูคนสำคัญ คือ ดะฮาม อิบนุเดาวาส เจ้าเมืองริยาฏ อุรอยอิร อิบนุดุไญน์ ผู้ปกครองแคว้นอะห์ซาอ์ และผู้ปกครองเมืองกอฏีฟ และเมืองนัจรอน ตลอดจนคนอื่นๆ โดยมีนักวิชาการส่วนหนึ่งให้การสนับสนุนพวกนั้น เนื่องจากไม่ได้รับรู้ข้อเท็จจริง และมีความอิจฉาริษยาต่อท่าน

         เชคมุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ รู้ดีถึงแผนการร้ายของพวกเขา ท่านและเจ้าเมืองดิรอียะฮ์ คือ อิหม่ามมุฮัมมัด อิบนุ สะอูด ได้เตรียมพร้อมในการทำสงครามกับผู้ที่ต่อต้านท่านเชคมุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ อย่างรุนแรงจนถึงที่สุด ดะฮาม  อิบนุเดาวาส เจ้าเมืองริยาฏ เป็นคนเจ้าเล่ห์ ใจทรามไม่มีมารยาท เขาจ้องทำลายการเชิญชวนของ เชคมุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ มาเป็นเวลานาน บางครั้งก็แสดงให้เห็นถึงความกลับกลอก แต่หลังจากที่เขาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะต่อต้านการเผยแพร่อิสลามของเชคมุฮัมมัด และผู้ดำเนินตามท่าน ซึ่งมีผู้ให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ดะฮาม จึงหลบหนีออกจากเมืองริยาฏ ทำให้เมืองริยาฏมีความสงบ การเผยแพร่อิสลามที่ถูกต้องจึงกระจายไปทั่วเมืองริยาฏ รวมทั้งในตำบล และหมู่บ้านต่างๆ

          อุรอยอิร ผู้ปกครองแคว้นอะห์ซาอ์ และหัวหน้าเผ่าต่างๆของตระกูลบะนีคอลิด ได้รับการถ่ายทอดความอิจฉาริษยาต่อเชคมุฮัมมัด และต่อต้านการเผยแพร่อิสลามของท่านจากบรรดาผู้ปกครองคนก่อนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่สูญเสียอำนาจการปกครองเมืองอุยัยนะฮ์ พวกเขาได้เตรียมทำสงครามกับท่านเชคมุฮัมมัด และขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าเมืองต่างๆของแคว้นนัจด์ เพื่อให้ร่วมทำสงครามกับเจ้าเมืองดิรอียะฮ์ แต่แล้วอัลลอฮ์ ทรงให้เหตุการณ์ร้ายได้เกิดขึ้นกับพวกเขา ทำให้แผนการณ์ทำสงครามของผู้ปกครองแคว้นอะห์ซาอ์ประสบกับความล้มเหลว

          ขณะเดียวกัน เจ้าชายมุฮัมมัด อิบนุ สะอูด และพลพรรคของท่าน ได้ปกป้องการเผยแพร่อิสลามของ เชคมุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ ท่านได้ทำหน้าที่ให้กำลังใจแก่เหล่าทหารในการต่อสู้ กับบรรดาผู้ที่ต้องการทำลายล้างและขัดขวางการเผยแพร่อิสลาม ท่านได้รณรงค์ทางด้านการเขียน การพูด และทัศนะคติ เพื่อต่อต้านผู้ที่จ้องทำลายและขัดขวางการเผยแพร่ศาสนาอิสลาม ซึ่งทำให้บรรดาเหล่าทหารมีกำลังใจในการสู้รบ และมีความอดทนต่อความยากลำบากต่างๆ และเป็นเช่นเดียวกับท่าทีของ ชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมียะฮ์

 

         สำหรับศัตรูภายนอกที่ต่อต้านการเผยแพร่ของ เชคมุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ ได้แก่ ผู้ปกครองชาวตุรกี(อาณาจักรอุสมานี) ซึ่งได้หันเหออกจากแนวทางอิสลามที่ถูกต้อง พวกเขาได้ต่อต้านการเผยแพร่อิสลามของ เชคมุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ โดยคิดว่าแนวทางนี้ได้ยุยงให้เกิดขบวนการทำลายการปกครองอาณาจักรอุสมานี เพราะการเผยแพร่อิสลามของ เชคมุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ มุ่งเน้นการกวาดล้างสิ่งที่เป็นอุตริกรรมให้หมดไป ขณะเดียวกัน บรรดานักวิชาการที่มีจิตใจอคติ และพวกกลับกลอกต่างยุยงให้ สุลฏอนของอาณาจักรอุสมานี จัดการกับเชคมุฮัมมัด สุลฏอนจึงใช้ให้ผู้ปกครองอิรัค และอียิปต์ ไปปราบปรามและยับยั้งการเผยแพร่อิสลามของ  เชคมุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ ในนามของสุลฏอน

          สมควรกล่าวว่า ในบรรดารัฐที่อยู่ภายใต้การปกครอง มีสิ่งที่เป็นอุตริกรรม(บิดอะฮ์) แพร่หลายอยู่มากมาย ในการขจัดสิ่งเหล่านี้อาจมีผลในการทำร้ายความรู้สึกและความเชื่อของประชาชนบางกลุ่ม เป็นผลทำให้เกิดความไม่สงบภายในอาณาจักรอุสมานี ซึ่งจะสั่นคลอนบรรลังก์ของผู้เป็นสุลฏอนด้วย

 

         ด้วยความพยายาม ของ เชคมุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ ในการนำเสนออิสลามที่บริสุทธิ์ เป็นการขัดกับผลประโยชน์ของศัตรูอิสลามที่อยู่ภายนอก ซึ่งได้แก่ พวกจักรวรรดินิยม พวกล่าเมืองขึ้น พวกนอกรีต พวกบูรพาคดี

          ศัตรูของอิสลามและมุสลิม ต้องการที่จะให้มุสลิมอยู่ในความอวิชา ความตกต่ำ ความเสื่อมโทรม ความล้าหลัง เพื่อพวกเขาจะได้ฉกฉวยผลประโยชน์ทางทรัพยากร และกดขี่ให้บรรดามุสลิมอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของพวกเขา

 

          ดังนั้นการที่  เชคมุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ เรียกร้องให้ยึดมั่นปฏิบัติตามศาสนาที่บริสุทธิ์ จึงเป็นเสมือนการทำลายเป้าหมายของพวกเขา

 

จาก : สารดาริสสลาม

 

ชีวะประวัติเชคมุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ >>> Click