ความสับสนในการเผยแพร่ศาสนาของ เชคมุฮัมมัด
  จำนวนคนเข้าชม  5664

ความสับสนเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาอิสลามของ

เชคมุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ

โดย อ.มุนีร  มูฮัมหมัด

          การเผยแพร่อิสลามของเชค มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ ต้องประสบกับภัยการขัดขวางของผู้ทีทีความอิจฉาริษยา และการต่อต้านของผู้ที่ไม่รู้ในศาสนา และอันธพาลชน โดยมีเป้าหมายเพื่อขัดขวางการเผยแพร่ของท่านทุกวิถีทาง

          ความพยายามในการต่อต้านการเผยแพร่ของเชค มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ จุดชนวนขึ้นจากบรรดาเจ้าเมืองต่างๆ ในแคว้นนัจด์ และบรรดานักวิชาการบางคน เนื่องจากลัวว่าจะสูญเสียอำนาจ อิทธิพล และผลประโยชน์ พวกเขาพยายามกล่าวหา เชค มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ ว่าได้เรียกร้องไปสู่ความหลงผิด และลบล้างความเชื่อมั่นของบรรดาบรรพบุรุษ พวกเขาได้เรียบเรียงตำราเพื่อตอบโต้ เชค มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ และประโคมการโฆษณาเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงต่างๆ

          ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คนที่ขาดความรู้ ในแคว้นนัจด์ต่างต่อต้านการเผยแพร่ของ เชค มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ เพราะพวกเขาไม่ได้ศึกษาในศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง และยึดมั่นหลักการศรัทธาที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง พวกเขาคิดว่าหลักศาสนาคือการปฏิบัติตามประเพณีที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา

         เมื่อ เชค มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ ได้นำเอาบัญญัติอิสลามที่ถูกต้องมาเสนอจึงเกิดกระแสต่อต้านอย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันบรรดาอุละมาอ์ที่มีส่วนในการรับผลประโยชน์ ได้ออกมาเรียกร้องให้ต่อต้านการเผยแพร่ของ เชค มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ เนื่องจากความอิจฉาริษยา และหวงแหนในผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจ และบารมี ซึ่งได้จากการทำพิธีกรรม การบนบาน ค่าธรรมเนียมในการเยี่ยมเยือนกุบูร(หลุมฝังศพ) ของศอฮาบะฮ์ และคนวะลีทั้งหลาย

          ประเด็นที่ เชค มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ ถูกกล่าวหาได้แก่

     1. เชค มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ ทำลายกุบูร(หลุมฝังศพ) ของบรรดาศอฮาบะฮ์ และบรรดาผู้ที่เสียชีวิตในสงครามริดดะฮ์ โดยกล่าวหาว่าท่านกระทำโดยปราศจากหลักฐานทางบัญญัติศาสนามาสนับสนุน

     2. เชค มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ   ถูกกล่าวหาว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการเผยแพร่ศาสนาอิสลามของตนเป็นกาฟิร

     3. เชค มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ ปฏิเสธการชะฟาอะฮ์ ของนะบีมุฮัมมัด

          ด้วยความศรัทธาอย่างแน่นแฟ้น และการมีหลักฐานอย่างครบถ้วน เชค มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ ได้ตอบโต้ข้อกล่าวหาของพวกเขาทั้งหมดดังนี้ คือ

     1. การทำลายกุบูร(หลุมฝังศพ)ของบรรดาศอฮาบะฮ์ และผู้ที่ตายชะฮีด ก็เนื่องจากว่าประชาชนทั้งหลาย ต่างไปวิงวอนขอความช่วยเหลือจากเจ้าของกุบูร ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทำชิริก

     2. เชค มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ ไม่เคยยืนยันว่าผู้ใดเป็นชาวสวรรค์ หรือชาวนรก นอกจากผู้ที่ท่านเราะซูล  ได้ยืนยันไว้แล้วเท่านั้น ขณะเดียวกันท่านก็วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ ให้ทรงตอบแทนผู้ประกอบความดีด้วยสรวงสวรรค์ และตักเตือนผู้ทำชั่วให้ยุติการทำชั่ว มิเช่นนั้นแล้วเขาจะต้องถูกลงโทษในนรก

     3. เชค มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ มิได้ปฏิเสธการชะฟาอะฮ์(การขอบรรเทาโทษ) ของท่านนะบีมุฮัมมัด ยิ่งไปกว่านั้น ท่านยังหวังที่จะได้รับการชะฟาอะฮ์จากท่านนะบีมุฮัมมัด  สิ่งที่ท่านกล่าวยืนยันก็คือ การชะฟาอะฮ์จะต้องได้รับการอนุญาตจากอัลลอฮ์ เท่านั้น และพระองค์ทรงตรัสว่า

"(มุฮัมมัด) จงกล่าวเถิดว่า การชะฟาอะฮ์ทั้งหมดนั้นเป็นของอัลลอฮ์" (อัซซุมัย / 44)

          กล่าวคือ การชะฟาอะฮ์จะมีขึ้นได้ก็ด้วยการอนุญาตจากอัลลอฮ์ ไม่ว่าจะเป็นนะบีมุฮัมมัด  หรือนะบีคนใดก็ตาม หรือบุคคลใดก็ไม่มีการขอชะฟาอะฮ์ นอกจากต้องได้รับการอนุมัติจากพระองค์อัลลอฮ์  และอัลลอฮ์  จะทรงไม่อนุญาตให้แก่ใครนอกจากผู้ที่เป็นมุสลิมเท่านั้น

          เชค มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ จะตอบโต้ผู้ที่กล่าวหาท่านโดยการหยิบยกเอาตัวบทจากอัลกุรอาน และซุนนะฮ์มายืนยัน ท่านได้แต่งหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ "กัชฟุชชุบุฮาต" เปิดเผยสิ่งที่คลุมเครือ เพื่อตอบโต้ข้อกล่าวหาดังกล่าว

ความสัมพันธ์ระหว่าง เชค มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ และเจ้าเมืองอัดดิรอียะฮ์

          เป็นที่ทราบดีว่า เชค มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับ เจ้าชายมุฮัมมัด อิบนุุสะอูด เจ้าเมืองอัดดิรอียะฮ์ และเห็นด้วยกับการเผยแพร่หลักการอิสลามที่ถูกต้องของ เชค มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ มาโดยตลอด ทำให้มีผู้ดำเนินตามท่านอย่างมากมาย ซึ่งเป็นผลทำให้ราชวงศ์ซาอุดิอาระเบีย สามารถรวบรวมดินแดนในคาบสมุทรอาหรับให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ ขณะเดียวกันการเผยแพร่อิสลามในแนวสลัฟ ซึ่งยึดถือตามแนวกิตาบุลลอฮ์ และซุนนะฮ์มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น

แนวสลัฟแพร่หลายเข้าไปในโลกอิสลาม

          เพียงระยะเวลาไม่กี่ปี หลักอะกีดะฮ์ที่ถูกต้องได้แพร่กระจายไปยังหัวเมืองต่างๆ ของแคว้นนัจด์ เช่น เมืองอัลอาริฏ, สุดัยร, ฮาอิล, อัลวัชม, อัลคอรญ, อัลหะรีก, อัลอัฟลาจญ และยังแพร่กระจายไปยังแคว้นต่างๆ และประเทศใกล้เคียงอีกด้วย เช่น อัลอะห์ซาอ์, อุมาน, หิญาซ, เยเมน, ดินแดนทางตอนใต้ของอิรัค และนอกคาบสมุทรอาหรับ อันเป็นผลทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ที่สำคัญคือ

     1. เกิดความตื่นตัวของมุสลิมในการพัฒนา และลุกขึ้นมาแสดงพลัง หลังจากที่ตกอยู่ในความอ่อนแอ ไร้เกียรติมาโดยตลอด

     2. เรียกร้องให้บรรดานักวิชาการหวนกลับมายึดรากฐานของศาสนาอิสลามที่ถูกต้ง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศรัทธา หรือหลักปฏิบัติ

     3. ขจัดความเชื่อถือและความคิดที่งมงายออกไปจากจิตใจของมุสลิม

     4. ปลุกเร้าให้มุสลิมมีความสนใจทางด้านการศึกษา เพื่อยกระดับฐานะให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ

     5. ทำให้มีนักปฏิรูปที่สำคัญเกิดขึ้นในโลกอิสลาม เพื่อเรียกร้องบรรดามุสลิมให้มีความรัก ความหวงแหนศาสนาอิสลาม และมีความตระหนักว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกัน

บุคคลเหล่านี้ได้แก่ เชคญะมาลุดดีน อัลอัฟฆอนี และ เชคมุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ

 

จาก : สารดาริสสลาม

ชีวะประวัติเชคมุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮ์ฮาบ >>> Click