เชค อับดุลอะซีซ บิน บาซ เราะหิมะฮุลลอฮฺ
  จำนวนคนเข้าชม  14891

 

เชค อับดุลอะซีซ บิน บาซ เราะหิมะฮุลลอฮฺ

 

วงศ์ตระกูลและการถือกำเนิด :

          ท่านคือ เชค อับดุลอะซีซ บิน อับดิลลาฮฺ บิน อับดิรฺเราะหฺมาน บิน มุหัมมัด บิน อับดิลลาฮฺ บิน บาซ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ซึ่งตระกูลของท่านได้ผลิตอุละมาอ์หลายต่อหลายท่าน อาทิเช่น เชค อับดุลมุหฺสิน บิน อะหฺมัด อาลบาซ และเชค อัลมุบาร็อก บิน อับดิลมุหฺสิน ซึ่งทั้งสองท่านได้เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษา

         ท่านเกิดที่กรุงริยาฎ ประเทศซาอุดิอารเบีย เมื่อ วันที่ 12 ซุลหิจญะฮฺ ฮ.ศ.1330 ในช่วงแรกๆของชีวิตนั้นท่านเคยมองเห็น แต่เมื่อท่านมีอายุได้ 16 ปี ก็เริ่มมีปัญหาทางสายตา จนกระทั่งสูญเสียการมองเห็นไปในที่สุดในปี ฮ.ศ.1350 เมื่อท่านมีอายุได้ 20 ปี


รูปร่างลักษณะและอุปนิสัย :

          ท่านมีรูปร่างที่ไม่สูงนัก ไม่อ้วนไม่ผอม (แต่ภายหลังท่านป่วย น้ำหนักลดจนท่านผอมซูบลงไปมาก) ท่านเป็นคนที่เคราไม่ดก ผิวขาวสะอาด มีประสาทสัมผัสที่ดีเยี่ยมยกเว้นสายตาของท่าน อ่อนโยน มีความอดทนสูง น่าเกรงขาม สงบเสงี่ยม การแต่งกายของท่านสะอาดเรียบร้อย ดูมีสง่าราศี ทุกคนที่ได้พบเห็นท่านจะรู้สึกรักและเคารพท่าน

          ท่านเป็นผู้ที่รักษาซึ่งอะมานะฮฺ อ่อนน้อมถ่อมตน เรียบง่ายไม่ถือตัว ท่านทุ่มเทกับทุกๆการงานที่ท่านรับผิดชอบอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง มีมารยาทที่งดงาม ใจกว้าง โอบอ้อมอารี มีความจำที่เป็นเลิศแม้แต่ในวัยชรา มีความตั้งใจสูง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ มีความเป็นธรรมแม้แต่กับผู้ที่ต่อต้านท่าน มั่นคงในอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล มักน้อยในดุนยา ยึดมั่นในสุนนะฮฺทุกกระเบียดนิ้ว ท่านมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดน้อย และไม่พูดนอกจากสิ่งที่ดีงาม ทำดีต่อเพื่อนบ้าน

          ท่านซิกรุลลอฮฺและดุอาอ์อยู่เป็นนิจ ท่านมักจะร้องไห้เมื่อได้ฟังอัลกุรอาน หรือมีใครอ่านชีวประวัติของอุละมาอ์ ท่านรักและเมตตาบรรดาผู้ยากไร้ และมักจะเชิญพวกเขาเหล่านั้นร่วมทานอาหารกับท่าน ท่านเป็นคนที่รักษาเวลาเป็นอย่างมาก ท่านไม่เคยโกรธแค้นผู้ใดแม้ว่าคนๆนั้นจะว่าร้ายหรือต่อต้านท่าน เราะหิมะฮุลลอฮฺ


การศึกษาหาความรู้ของท่าน :

          ท่านท่องจำอัลกุรอานได้ทั้งเล่มก่อนที่จะบรรลุศาสนภาวะ หลังจากนั้นท่านก็เริ่มศึกษาหาความรู้จากบรรดาอุละมาอ์ผู้รู้ในกรุงริยาฎ ซึ่งอาจารย์ของท่านมีดังนี้ :

1- เชค มุหัมมัด บิน อับดิลละฏีฟ บิน อับดิรฺเราะหฺมาน บิน มุหัมมัด บิน อับดิลวะฮาบ ผู้พิพากษาประจำกรุงริยาฎ

2- เชค ศอลิหฺ บิน อับดิลอะซีซ บิน อิบดิรฺเราะหฺมาน บิน หะสัน บิน มุหัมมัด บิน อับดิลวะฮาบ

3- เชค สะอฺด์ บิน หัมดฺ บิน อะตีก ผู้พิพากษากรุงริยาฎ

4- เชค หัมดฺ บิน ฟาริส ผู้อำนวยการบัยตุลมาล กรุงริยาฎ

5- เชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน อับดิลละฏีฟ อาลัชชัยคฺ มุฟตีสูงสุด ประเทศซาอุฯ

         ซึ่งเชคบินบาซ ได้ติดตามศึกษาจากเชคท่านนี้ในทุกแขนงความรู้เป็นเวลาสิบกว่าปี ตั้งแต่ ฮ.ศ.1347 - 1357 ท่านรักและเคารพเชคท่านนี้มาก โดยท่านได้กล่าวถึง ชื่นชม และดุอาอ์ให้เชคท่านนี้อยู่เสมอ

6- เชค สะอฺด์ วักกอศ อัลบุคอรีย์ อาลิมแห่งนครมักกะฮฺ

7- เชค มุหัมมัด อัลอะมีน อัชชันกีฏีย์

8- เชค อับดุรฺเราะซาก อะฟีฟี


หน้าที่การงานและความรับผิดชอบ :

          ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาในปี ฮ.ศ.1350 แต่ถึงกระนั้นท่านก็ยังไม่หยุดศึกษาหาความรู้ ท่านยังคงศึกษาค้นคว้า และถ่ายทอดความรู้อยู่เสมอ ทำให้ความรู้ของท่านเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ

         ในปี ฮ.ศ.1372 ท่านทำหน้าที่อาจารย์สอนใน ร.ร.มัธยมกรุงริยาฎ หลังจากนั้นในปี ฮ.ศ.1373 ท่านย้ายไปสอนวิชาฟิกฮฺ หะดีษ และเตาหีด ในคณะชะรีอะฮฺซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ในปีนั้น ระหว่างที่ท่านพำนักอยู่ที่ริยาฎนั้น ท่านได้ทำการสอนที่มัสยิดกลางประจำกรุงริยาฎไปด้วย โดยมีผู้สนใจศึกษาหาความรู้ร่วมศึกษาจากท่านเป็นจำนวนมาก

         และในปี ฮ.ศ.1381 ท่านก็ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะฮฺ และเลื่อนขึ้นเป็นอธิการบดีในช่วงปี ฮ.ศ.1390-1395 ซึ่งระหว่างที่ท่านพำนักอยู่ที่เมืองมะดีนะฮฺนั้น ท่านได้ทำการสอนที่มัสยิดนะบะวีย์ไปด้วย เป็นที่สังเกตว่า ไม่ว่าท่านจะย้ายไปพำนักแห่งหนใด ท่านก็จะทำการถ่ายทอดความรู้อย่างไม่เคยหยุดนิ่ง แม้กระทั่งในยามที่ท่านย้ายไปพักที่เมืองฏออิฟในช่วงฤดูร้อน ท่านก็ยังทำการสอนที่นั่นเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ท่านยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นๆดังต่อไปนี้

- มุฟตีสูงสุดแห่งซาอุฯ ตั้งแต่ปี ฮ.ศ.1395 ถึงปี ฮ.ศ.1420

- ผู้อำนวยการสำนักวิจัยทางวิชาการและการฟัตวา

- ประธานคณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยทางวิชาการและการฟัตวา

- ประธาน และสมาชิกมนตรีสภาก่อตั้งสันนิบาตมุสลิมโลก

- ประธานสภาสูงสุดเพื่อกิจการมัสยิดโลก

- ประธานสภาฟิกฮฺ ภายใต้การกำกับดูแลของสันนิบาตมุสลิมโลก

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะฮฺ

          นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ท่านยังมีส่วนร่วมในการเผยแพร่หลักคำสอนอิสลาม ถ่ายทอดความรู้ วิชาการศาสนา ผ่านการเรียนการสอนที่มัสยิด การเข้าร่วมประชุมวิชาการ เสวนา การบรรยาย และอีกหลายต่อหลายด้าน นอกจากนี้ ท่านยังให้ความสำคัญกับพี่น้องมุสลิมในทั่วทุกมุมโลก ท่านติดตามข่าวสารความเป็นอยู่ของพวกเขา และให้ความช่วยเหลือแก่พวกเขาเท่าที่ท่านจะทำได้ เราะหิมะฮุลลอฮฺ

 


- อบูศอฟวาน - 

http://www.iqraforum.com/