ข้อเท็จจริงความเป็นมาของศาสนาคริสต์
  จำนวนคนเข้าชม  5988

 

ข้อเท็จจริงความเป็นมาของศาสนาคริสต์

แปลโดย อบูยุซรอ อิสมาอีล อะหมัด

บทนำ


          การสรรเสริญทั้งมวลเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ  พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว  ผู้ทรงกล่าวยืนยันว่า

“แท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลลอฮฺเป็นที่สามของสามองค์นั้นได้ตกเป็นผู้ปฏิเสธ”

          ขอความโปรดปรานจากอัลลอฮฺได้มีแก่ท่านศาสดามุฮัมมัด  ครอบครัว และบรรดาสาวกของท่านทั้งหลาย ข้อเท็จจริงและความเป็นมาของคริสต์ศาสนา เป็นหนังสือที่ ดร.มุฮัมมัด บินอับดุลลอฮฺ อัสสิฮีม ได้เขียนขึ้นโดยอ้างหลักฐานยืนยันจากคัมภีร์ใบเบิลโดยเฉพาะ  เพื่อพยายามลบล้างหลักความเชื่อถืออันบิดเบือนของชาวคริสต์ที่เกี่ยวกับการเทิดทูลและยกฐานะความเป็นพระเจ้าให้แก่ท่านศาสดาอีซา บุตรนางมัรยัม  ซึ่งถือเป็นบาปอันมหันต์ที่อัลลอฮ์ไม่สามารถให้อภัยได้

           อิสลามไม่อนุมัติให้เคารพยกย่องแก่ผู้หนึ่งผู้ใดจนเลยเถิด ดังเช่นที่เกิดขึ้นกับท่านศาสดาอีซา (พระเยซู)  ทั้งๆที่ท่านปฏิเสธไม่รู้เห็นด้วย เมื่ออัลลอฮฺทรงสอบสวนพระเยซูในวันอาคิเราะฮฺว่า

 “อีซาบุตรมัรยัมเอ๋ยเจ้าพูดแก่ผู้คนกระนั้นหรือว่า จงยึดถือฉันและแม่ของฉันเป็นพระเจ้าสององค์อื่นจากอัลลอฮฺ

เขากล่าวว่ามหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ ไม่พึงที่ฉันจะกล่าวในสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์แก่ฉัน”

๕ :๑๑๖

อัลลอฮฺ ได้ตอบโต้บรรดาชาวคริสต์ผู้หลงผิดไว้มากมายเช่น

“แท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลลอฮฺคือ อัล-มะซีฮฺบุตรมัรยัมนั้นได้ตกเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้ว

และอัล-มะซีฮฺได้กล่าวว่า วงศ์วานอิสรออีลเอ๋ย จงเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ ผู้เป็นพระเจ้าของฉัน และเป็นพระเจ้าของพวกท่านเถิด

แท้จริงผู้ใดได้ตั้งภาคีแก่อัลลอฮฺ แน่นอนอัลลอฮฺจะให้สวรรค์เป็นที่ต้องห้ามสำหรับเขา และที่พำนักของเขาคือนรก”

๕ : ๗๒ 

และทรงตรัสว่า

“โอ้บรรดาผู้รับคัมภีร์ทั้งหลาย เพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงสวมความจริงไว้ด้วยความเท็จและปกปิดความจริงไว้ทั้งที่สูเจ้ารู้ดีกันอยู่”

๓ : ๗๑

และทรงตรัสว่า

"และผู้ใดแสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใดอื่นจากอิสลามแล้ว  ศาสนานั้นก็จะไม่ถูกรับจากเขาเป็นอันขาด และในปรโลกเขาจะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน"

๓ : ๘๕

            ท่านศาสดาอิบรอฮีม ผู้เป็นต้นตระกูลของพระเยซูไม่เคยเป็นยิวและไม่เคยเป็นคริสต์ แต่ท่านเป็นผู้ภักดีต่ออัลลอฮฺ  อย่างเคร่งครัด พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างมวลมนุษย์ทั้งหลาย ดังนั้นจงเคารพภักดีต่อพระองค์องค์เดียวและอย่าตั้งภาคีใดๆสำหรับพระองค์

           หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งชาวมุสลิมและชาวคคริสต์ผู้แสวงหาสัจธรรมความจริง จะได้รับประโยชน์จากหลักฐานข้ออ้างอิงเกี่ยวกับพระเยซูคคริสต์เป็นอย่างดี ขอพระองค์อัลลอฮฺทรงอภัยแก่ข้าพระองค์ ในข้อผิดพลาดทั้งหลาย แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงกรุณา ผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ

แท้จริงอัลลอฮฺคือผู้ประทานความสำเร็จ

 

เรียบเรียงโดย...ดร.มุฮัมมัด บิน อับดุลลอฮฺ อัสสิฮีม

ที่มา :  Islam House