ท่านมาซีฮฺ(เยซู)เป็นที่สองของตรีเอกานุภาพ
  จำนวนคนเข้าชม  4664

ท่านมาซีฮฺ(เยซู)เป็นที่สองของตรีเอกานุภาพ 


          ชาวคริสต์มีความเชื่อว่าท่านมาซีฮฺเป็นเจ้าคู่เคียงพระผู้เป็นเจ้าใช่แต่เฉพาะเท่านั้น เขายังเป็นที่สองของตรีเอกานุภาพที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วย

             เมื่อเราเปิดดูพื้นฐานในพันธสัญญาใหม่โดยละเอียด เราจะพบว่าไม่มีคำกล่าวใดๆของท่านมะซีฮฺที่พาดพิงและเรียกร้องสู่พื้นฐานความเชื่อดังกล่าวเลย ซึ่งเป็นเรื่องคาดไม่ถึงเลยว่าในระหว่างหน้าพับกระดาษของพันธสัญญาใหม่เหล่านี้นั้นจะมีตัวบทที่ปฏิเสธความเชื่อนี้ ซึ่งประกาศแจ้งอย่างชัดเจนว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ ท่านมาซีฮฺเป็นบ่าว และศาสนทูตของพระองค์  พระองค์ทรงส่งเขาไปยังเผ่าพันธ์อิสราอีล เป็นผู้ยืนยันในคัมภีรเตารอฮฺ และอินญีล เราขอนำเสนอตัวบทเหล่านี้ซึ่งสนับสนุนคำกล่าวของข้าพเจ้า

     ก. ท่านมาซีฮฺ ได้กล่าวไว้ในใบเบิลบัรนาบาสบทที่๙๔ โองการที่๑ว่า

“แท้จริงข้าเป็นพยานต่อหน้าชั้นฟ้า  และข้าเป็นพยานต่อทุกสรรพสิ่งที่อาศัยอยู่บนพื้นภิพบนี้ว่าข้าบริสุทธิ์ต่อสิ่งที่พวกเขา –มนุษย์- กล่าวอ้างให้แก่ข้าที่ว่าข้ายิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ เพราะข้าเป็นเพียงปุถุชนธรรมดาเป็นบุตรของหญิง ผู้ซึ่งจะต้องประสพกับกฎกำหนดของพระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮฺ) ข้ามีชีวิตอยู่เช่นเดียวกับมนุษย์อื่นๆ (คือ)ต้องประสพกับความทุกข์ยากต่างๆ"

     ข. ลูกาและกะลีโยบาสได้กล่าวยืนยันว่าท่านมาซีฮฺเป็นมนุษย์ธรรมดาใน ลูกา บทที่๒๔ โองการที่๑๙ ดู ลูกาบทที่๗ โองการที่ ๑๙ อัครทูตบทที่ ๒ โองการที่ ๒๒โดยทั้งสองกล่าวว่า

 “ทุกวันนี้ไม่ทราบอะไรเกิดขึ้นกับเรื่องของท่านมาซีฮฺ ผู้ซึ่งเป็นมนุษย์ ผู้ทรงสัจจะในคำกล่าวและการกระทำจากพระผู้เป็นเจ้า”      

     ค. คำกล่าวของท่านมาซีฮฺในบทโยฮานา ๑๗ โองการที่ ๓ 

“ และนี่เป็นชีวิตที่ยั่งยืนพวกเขาจำต้องทราบว่าพระองค์ท่านคือพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงเพียงองค์เดียวและเยซูเป็นผู้ที่พระองค์ทรงส่งเขามา”

           ท่านเห็นแล้วว่าท่านมะซีฮฺได้กล่าวสาบานยืนยันต่อหน้าชั้นฟ้าและสรรพสิ่งบนพื้นแผ่นดิน

          ในตัวบทแรก ว่าท่านบริสุทธิ์จากทุกสิ่งที่พวกเขาบอกให้ลักษณะแก่ท่านและยกท่านเหนือฐานะของความเป็นมนุษย์  นั้นไม่ใช่เพราะอื่นใด? ก็เพราะว่าท่านเป็นมนุษย์

        ในตัวบทที่สอง  ผู้ช่วยท่านมาซิฮฺทั้งสองได้ยืนยันว่าท่านมาซีฮฺเป็นผู้ทรงสัตย์ ในคำกล่าวและการกระทำของท่านจากพระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮฺ)

        ในตัวบทที่สาม หมายถึงการประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนถึงความยิ่งใหญ่อันแท้จริงของสากลจักรวาลนี้ที่บันดาลความสุขอันยั่งยืนแก่เจ้าของมัน คือการยอมรับรู้ว่า พระเจ้า (อัลลอฮฺ) ทรงเป็นเจ้าที่แท้จริง และเจ้าย่อยอื่นจากพระองค์คือเจ้าจอมปลอม มดเท็จทั้งสิ้น และท่านเยซู มะซีฮฺเป็นรอซูลศาสดาผู้สื่อของพระองค์

เรียบเรียงโดยดร.มุฮัมมัด บิน อับดุลลอฮฺ อัสสิฮีม

แปลโดย อบูยุซรอ อิสมาอีล อะหมัด

ที่มา :  Islam House