Dunya made in Dubai
  จำนวนคนเข้าชม  5238

Dunya made in Dubai.

"ดุนยา"

แสดงนำโดย เมืองดูไบ

กำกับโดย สหรัฐอาหรับอิมิเรต

ได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่มประเทศอาหรับ

ตัวประกอบโดย นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

ผู้สร้าง และ ผู้ทำลาย ที่แท้จริงคือ "พระผู้เป็นเจ้า"