เสวนาวิชาการอิสลาม
  จำนวนคนเข้าชม  2103

 

งานเสวนาวิชาการอิสลาม

หน้าที่ของประชาชาติอิสลามที่มีต่อซุนนะฮ์ และเหล่าบรรดาศอฮาบะฮ์

จัดโดย

สถานเอกอัคราชฑูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย

ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554

 

 

    

อัลฮัมดุลิ้ลลาฮ์....อัลฮัมดุลิ้ลลาฮ์....อัลฮัมดุลิ้ลลาฮ์

ญาซากัลลอฮุคอยรอน...สำหรับทุกท่านที่มาร่วมงาน ผู้สนับสนุน และผู้ประสานทุกท่าน

ขออัลลอฮ์ ประทานความจำเริญ ประทานทางนำที่ถูกต้องให้กับทุกท่าน

ขอให้ทุกท่านดำเนินชีวิตตามแบบฉบับท่านนะบีมุฮัมมัด  เพื่อนำความสงบสุข และความสันติในแนวทางของท่านนะบีมุฮัมมัด  สู่การปฏิบัติที่แท้จริง

ขอให้ทุกท่านเผยแพร่ให้กับผู้คนทั้งหลายที่ยังไม่เข้าใจในศาสนาอิสลาม ได้เข้าใจอิสลามในแนวทางที่ถูกต้อง

ให้พวกเขาได้เห็นความสวยงามของอิสลาม และพลังอันยิ่งใหญ่จากพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริง คือ อัลลอฮ์ ซุบฮาน่าฮุวาตะอาลา