ชื่อ และ ความสำคัญของการบันทึกอัลกุรอาน
  จำนวนคนเข้าชม  13801

ความพยายามของบรรดาเศาะหาบะฮฺ ในการรวบรวมอัลกุรอาน (3)


โดย...ยูซุฟ  อบูบักร

ชื่อต่างๆ ของอัลกุรอาน

 
         สำหรับชื่อของอัลกุรอานมีอยู่มากมาย โดยที่ท่าน อัล-อัลลามะฮฺ อะบุล มะอฺลีย์ ชื่อเต็มคือ อับดุลอะซีซ บิน อับดุลมาลิก นักปราชญ์สายมัซฮับอัช-ชาฟิอีย์ เสียชีวิตปี ฮ.ศ. 494 ได้รวบรวมชื่อต่างๆ ของอัลกุรอานตามที่ระบุไว้ในหนังสือ อัลบุรฮาน ฟี มุชกิลาติลกุรอาน มีถึง 55 ชื่อด้วยกัน และรายชื่อส่วนหนึ่งอันได้แก่

1. อัลกุรอาน

 อัลลอฮฺ ตะอะลา ตรัสความว่า “พระผู้ทรงกรุณาปรานี พระองค์ทรงสอนอัลกุรอาน”  อัร-เราะหฺมาน  55:1-2


2. อัล-ฟุรกอน            

อัลลอฮฺ ตะอะลา ตรัสความว่า “และได้ประทานอัล-ฟุรกอน (ข้อแบ่งแยก) ลงมาด้วย”  อาละอิมรอน 3:4


3. อัซ-ซิกรฺ

 อัลลอฮฺ ตะอะลา ตรัสความว่า “ดังกล่าวนั้นแหละ เราอ่านมันให้เจ้าฟัง อันได้แก่โองการต่าง ๆ และคำเตือนรำลึกที่รัดกุมชัดเจน”  อาละอิมรอน 3:58


4. อัล-กิตาบ

อัลลอฮฺ ตะอะลา ตรัสความว่า “นี้คือคัมภีร์ ซึ่งไม่มีข้อสงสัยอันใดในนั้น”  อัล-บะเกาะเราะฮฺ 2:2


5. อัต-ตันซีล

อัลลอฮฺ ตะอะลา ตรัสความว่า “ถูกประทานลงมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลก”  อัล-วากิอะฮฺ 56:80

 

 

ความสำคัญของการบันทึกอัลกุรอาน


         อัลกุรอานเป็นธรรมนูญสูงสุดในการดำเนินชีวิตมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของผู้ศรัทธา ฉะนั้นจะต้องมีการจดบันทึกไว้เป็นอย่างดีมิให้มีความคลาดเคลื่อนผิดพลาดหรือขาดหาย เมื่อเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ในยุคของการจดบันทึกหรือรวบรวมอัลกุรอาน จะพบว่าสูเราะฮฺและโองการต่างๆ อยู่อย่างกระจัดกระจายในกลุ่มของบรรดาเศาะหาบะฮฺโดยทั่วไป พวกเขาทุ่มเทอย่างสุดความสามารถในการพิทักษ์รักษาอัลกุรอานที่พวกเขาครอบครองอยู่และพยายามจดจำมันเป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้นบรรดาเศาะหาบะฮฺและบรรดาตาบิอีนจำนวนมากยังได้ทุ่มเทเวลาให้กับการอ่านและท่องจำอัลกุรอานเป็นการเฉพาะ ซึ่งการรวบรวมอัลกุรอานเป็นรูปเล่มได้ถูกกระทำขึ้นภายใต้การพิจารณาตรวจสอบของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ และพวกเขาได้ให้การยอมรับโดยไม่มีการคัดค้านแต่ประการใด


          ประวัติความเป็นมาในการถ่ายทอดอัลกุรอานจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง นับตั้งแต่ช่วงแรกของการประทานอัลกุรอานลงมาจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันนั้นมีความชัดเจน และปราศจากข้อบกพร่องอย่างแท้จริง สูเราะฮฺและโองการต่างๆ ได้กลายเป็นถ้อยคำที่ติดปากในกลุ่มของบรรดามุสลิม และได้ถูกส่งผ่านมาสู่มุสลิมอีกรุ่นหนึ่งอย่างสมบูรณ์ที่สุด เราทุกคนต่างทราบกันดีว่าอัลกุรอานที่อยู่ในมือของเราในปัจจุบันนี้ ก็ยังเป็นอัลกุรอานฉบับเดียวกับที่ได้ประทานให้กับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เมื่อ 1,400 กว่าปี นั่นเอง


          เมื่อได้ศึกษาประวัติศาสตร์ในการบันทึกคัมภีร์อัลกุรอานพบว่า บรรดาเศาะหาบะฮฺจะระมัดระวังอย่างยิ่ง ไม่ยอมให้ขาดตกบกพร่องแม้เพียงอักขระเดียว ไม่อนุญาตให้ตัดออกแม้เพียงอักษร “วาว” ดั่งที่เราพบในบางสายรายงาน มีเศาะหาบะฮฺบางท่านได้กล่าวสาบานว่า ถ้าหากมีใครพยายามตัดตัวอักษร “วาว” ออกเขาจะสังหารด้วยกับคมดาบ เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความเอาใจใส่ การให้ความสำคัญต่อภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี้


 

 


อัลกุรอานถูกเก็บรักษาอย่างไร...>>>>...Click next