อัลกุรอานถูกเก็บรักษาอย่างไร ?
  จำนวนคนเข้าชม  5462

ความพยายามของบรรดาเศาะหาบะฮฺ ในการรวบรวมอัลกุรอาน (4)


โดย...ยูซุฟ  อบูบักร


อัลกุรอานถูกประทานลงมาอย่างไร?


อัลลอฮฺ ตะอะลาตรัสความว่า

“เดือนเราะมะฏอนนั้น เป็นเดือนที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมา...”  

อัล-บะกอเราะฮฺ 2:185

 และพระองค์ตรัสอีกความว่า

“แท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในค่ำคืนอัล-ก็อดรฺ”

อัล-ก็อดรฺ 97:1 


           บรรดานักวิชาการ (อุละมาอฺ) มีทัศนะความเห็นที่ขัดแย้งกันในเรื่องวิธีการที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาจากอัล-เลาหุ อัล-มะฟูซ พอสรุปได้ดังนี้

          ทัศนะแรก.. ถือว่าเป็นทัศนะที่ถูกต้องมากที่สุด กล่าวคือ อัลกุรอานถูกประทานลงมายังชั้นฟ้าโลกดุนยาในค่ำคืนอัล-ก็อดรฺทีเดียวทั้งหมด ต่อจากนั้นก็ถูกประทานแบบทยอยลงมาขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในห้วงระยะเวลา 20 ปี หรือ 23 ปี หรือ 25 ปี ตามทัศนะความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการพำนักอยู่ที่นครมักกะฮฺของท่านรอสูลุลลอฮฺหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนฑูตจากอัลลอฮฺ อิบนุ อับบาส กล่าวว่า “อัลกุรอานถูกประทานลงมายังชั้นฟ้าโลกดุนยาในค่ำคืนอัล-ก็อดรฺทีเดียวทั้งหมด ต่อจากนั้นก็ถูกประทานแบบทยอยลงมาในห้วงระยะเวลา 20 ปี…”


          ทัศนะที่สอง.. อัลกุรอานถูกประทานลงมายังชั้นฟ้าโลกดุนยาในช่วง 20 คืนอัล-ก็อดรฺ หรือ 23 คืน หรือ 25 คืน ในทุกค่ำคืนที่อัลลอฮฺทรงกำหนดประทานลงมาของแต่ละปี ต่อจากนั้นก็ประทานแบบทยอยลงมาตลอดทั้งปี เป็นทัศนะของอิมามฟัครุดดีน อัร-รอซีย์


          ทัศนะที่สาม.. อัลกุรอานถูกประทานลงมายังชั้นฟ้าโลกดุนยาเริ่มตั้งแต่ค่ำคืนอัล-ก็อดรฺ ต่อจากนั้นก็ประทานแบบทยอยลงมา ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับแต่ละเหตุการณ์ เป็นทัศนะของอิมามอัช-ชะอฺบีย์

อิบนุหะญัร กล่าวว่า  ทัศนะแรกเป็นทัศนะที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ

 

อัลกุรอานถูกเก็บรักษาอย่างไรหลังจากที่ถูกประทานลงมา


          การปกปักษ์รักษาอัลกุรอานหลังจากที่มีการรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่ถูกจัดเก็บบันทึกเอาไว้แล้วนำมารวมในที่เดียวกัน โดยถูกจัดเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีกับเคาะลีฟะฮฺท่านที่หนึ่งคือ อบูบักร อัศศิดดีก หลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตสิ้นสุดการเป็นเคาะลีฟะฮฺอัลกุรอานก็ถูกนำไปเก็บรักษาไว้กับเคาะลีฟะฮฺท่านที่สองคือ อุมัร บิน ค็อฏฏอบ และเมื่อเคาะลีฟะฮฺอุมัรใกล้จะเสียชีวิต –โดยที่ในยุคสมัยการปกครองของท่านยังมิได้แต่งตั้งบุคคลใดมาทำหน้าที่เป็นเคาะลีฟะฮฺแทน ท่านได้ปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นหน้าที่ของสภาที่ปรึกษา (อะฮฺลุชชูรอ) จากคณะกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เป็นที่พึงพอใจของท่านรอสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม – ท่านอุมัรได้สั่งเสียว่าให้นำอัลกุรอานไปเก็บรักษาไว้ที่บุตรีของท่านคือ ท่านหญิงหัฟเศาะฮฺ อุมมุลมุอฺมินีน เราะฏิยัลลอฮุอันฮา ซึ่งเป็นภริยาของท่านรอสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 


          หลังจากนั้นมาในยุคของเคาะลีฟะฮฺอุษมานเกิดความขัดแย้งในด้านการอ่านอย่างกว้างขวาง ท่านได้ส่งตัวแทนไปหาท่านหญิงหัฟเศาะฮฺให้กรุณานำส่งต้นฉบับอัลกุรอานมาให้เพื่อที่จะได้คัดลอกใหม่ เมื่อเสร็จภารกิจการคัดลอกจากแผ่นบันทึกสู่การเป็นรูปเล่มขึ้นมาใหม่ เคาะลีฟะฮฺอุษมานได้ส่งต้นฉบับอัลกุรอานคืนท่านหญิงหัฟเศาะฮฺ หลังจากที่ท่านได้จัดส่งอัลกุรอานที่รวบรวมขึ้นมาใหม่ไปแจกจ่ายยังทุกแคว้นเมือง


          บางสายรายงานเล่าว่า ท่านเคาะลีฟะฮฺอุมานคงเหลือไว้เป็นการส่วนตัวหนึ่งฉบับเรียกว่า “มุศหัฟอิมาม” ส่วนฉบับอื่นๆ ที่คัดลอกขึ้นใหม่มีทัศนะที่ขัดแย้งกันว่าจัดส่งไปยังแคว้นเมืองใดบ้าง อาทิ มะดีนะฮฺ ชาม กูฟะฮฺ บัศเราะฮฺ บาห์เรน และเยเมน เป็นต้น