We’re Muslimah.(1)
  จำนวนคนเข้าชม  2890

โครงการค่าย We’re Muslimah.


(21-24 เมษายน 2554)

ณ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จ.ปัตตานี

.............

วันที่  21  เมษายน 2554

ลงทะเบียน

รอพิธีเปิดค่าย

ผู้ดำเนินการโดย คอดิญะฮ์ ยุซรอ

อ่านอัลกุรอาน โดย  อ.ฮะซัน  โต๊ะลง

กล่าวรายงานโดย อ.แวอัดนาน  แวดือเระ

ประธานกล่าวเปิดค่าย We’re Muslimah.

โดย อ.อับดุลเราะมาน  เจ๊ะแซ

ให้โอวาทโดย อ.อะหมัด  อัลฟาริตีย์

อ.มาหะมะ กียะ  เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก

สันทนาการ...เพื่อนฉันไม่ต่อก็ติด (ตามหาป้ายชื่อ)


 

สันทนาการ....ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ (กิจกรรมวงกลม)

สนทนากับแขกรับเชิญในหัวข้อ "เมื่ออิสลามมาถึงฉัน"

โดย...คุณ ฟาติน ศิลปวงศา


(นำละหมาดมัฆริบ และนาซีฮัตเรื่อง “วงศาคณาญาติ” ต่อด้วยนำละหมาดอิชาอ์)

โดย ...อาจารย์ ดร.มุฮัมมัด ซากีย์  เจะฮะ  
สันทนาการ.......คืนแห่งการเตาบัต

Next.....>>>>>...Click