We’re Muslimah.(2)
  จำนวนคนเข้าชม  2862

 

วันที่ 22 เมษายน 2554เดินทางมาจากที่พัก


  รับประทานอาหารเช้า


 วิชาการ บรรยาย ช่วงที่ 1 "เรียนรู้สังคมรวมอย่างไรดี?"

วิชาการ บรรยาย ช่วงที่ 2 "ทำอย่างให้รอดพ้นจากกระแสสังคม?"

โดย....  อาจารย์ ยะหยา  กอเดร์  ,  อาจารย์ มุฮัมมัด  คอยา


 


อาจารย์ ยะหยา  กอเดร์   มอบของรางวัลให้กับผู้ที่ชนะการตอบคำถาม

 


มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรบรรยาย


สันทนาการ......นิทานร้อยบรรทัด (key word)
 


สนทนาในหัวข้อ  "คุณครูค่ะ หนูจะเรียนอะไรดี ?"

วิทยากรรับเชิญ......  อ.อุษมาน  ราษฏร์นิยม  , อ.ฟูอ๊าด  ไวยวรรณจิตร  
 
 


(นำละหมาดมัฆริบ และนาซีฮัตเรื่อง “พ่อ” ต่อด้วยนำละหมาดอิชาอ์)

โดย...อาจารย์ ดร.อิบรอฮีม  สือแม  


 
สันทนาการ.....ปาร์ตี้ อนาชีด


มอบของรางวัลให้กับทีมที่ชนะการแข่งขัน ปาร์ตี้ อนาชีด


Next.....>>>>>...Click