We’re Muslimah.(3)
  จำนวนคนเข้าชม  3219

วันที่ 23 เมษายน 2554วิชาการบรรยายในหัวข้อ "คุณค่าของบรรดาศอฮาบียะฮ์”

โดย..... อาจารย์ อับดุลเราะมาน  เจะอารง ,

อาจารย์ อับดุลรอซาต อะหมัด  อิซซุดดีน

 


 
บรรยายหัวข้อ "ฮิญาบภายในคืออะไร ?"

โดย..... อาจารย์ มัสลัน มาหะมะมอบของรางวัลให้กับผู้ที่ตอบคำถามได้

   
   
สันทนาการ.....มุสลิม VS ชัยฏอน


 
สนทนากับแขกรับเชิญหัวข้อ "เลือกคู่ครองอย่างไร ไม่ช้ำใจชั่วชีวิต”

โดย........นพ.แวมาฮาดี  แวดาโอะ (นำละหมาดมัฆริบ และนาซีฮัตเรื่อง “ความสำคัญของ แม่” ต่อด้วยนำละหมาดอิชาอ์)

โดย.......อาจารย์ อับดุลลาตีฟ  การี  สันทนาการ.....คำมั่นสัญญาต่ออัลลอฮ์ (เขียนจดหมาย)


 
ส่งจดหมาย "คำมั่นสัญญา”เปิดใจพี่น้องค่าย


 
 

Next.....>>>>>...Click