We’re Muslimah.(4)
  จำนวนคนเข้าชม  3760

 

วันที่ 24 เมษายน  2554

รอรถบัสมารับไปเที่ยวกัน

  


  
 
รถบัสเช่าเอกชน 2 คัน และ รถบัสแอร์ของทหาร จาก กอรมน. 2 คัน

 พร้อมรถกะบะทหารสำหรับคุ้มกัน 1 คัน
 พาน้องๆ ไปทัศนะศึกษา(เที่ยว)ที่สวนสัตว์สงขลา

 
 

เตรียมงานที่มัสยิดกลางสงขลา ก่อนน้องๆเดินทางมาถึง
  
  
   
   


 

ของรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน
 


สนับสนุนสถานที่ และอาหารกลางวัน

โดย..... คณะกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลา

ทานอาหารกลางวันที่มัสยิดกลางสงชลาประสานงานโดย อับดุลอาซีซ  สาเมาะ  รอง อบจ.สงขลา และ กรรมการอิสลามกลางจังหวัดสงขลา
 

ผู้ดำเนินการโดย คอดิญะฮ์ ยุซรอ
 
 
ต้อนรับและกล่าวให้โอวาทโดย......อ.อับดุลอาซีซ สาเมาะ


  

  
   
มอบของรางวัลให้กับทีมที่ชนะ

  

 มอบของที่ระลึกประธานในพิธี ปิดค่าย We’re Muslimah

อ.อะหมัด  อัลฟาริตีย์
  
 
   

  


   
มอบของรางวัลให้กับผู้ที่ชนะการแข่งขัน

  

  


มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน
  
  
   
   

  
   

กิจกรรม "อำลา”
 

อินชาอัลลอฮ์...หากอัลลอฮ์ ประสงค์ ทางอิสลามมอร์คงได้มีโอกาสทำค่ายร่วมกับน้องๆมุสลิมทุกคน

ขอต่ออัลลอฮ์ ให้ทุกท่านอยู่ในทางนำที่ถูกต้องของพระองค์ด้วยเถิด......อามีนญารอบบัลอาลามีน

...................................