วิกฤติการณ์เงินโลกในมิติเชิงเปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์อิสลาม
  จำนวนคนเข้าชม  6097

วิกฤติการณ์เงินโลกในมิติเชิงเปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์อิสลาม


โดย... ดร. หุซัยน์ ชะหาตะฮ์


1. บทนำ

           ก่อนหน้านี้นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สากล ได้ทำนายถึงการล่มสลายของระบอบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม เนื่องจากระบบเศรษฐกิจดังกล่าวตั้งอยู่บนบรรทัดฐานของแนวคิดและหลักการที่สวนทางกับธรรมชาติวิสัยของมนุษย์พร้อมๆ กับหลักการ และอุดมการณ์อิสลาม และเหตุการณ์ในทำนองเดียวกัน ในเวลาต่อมาก็ได้มีผู้เชี่ยวชาญระดับแกนนำของระบอบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจำนวนหนึ่งก็ได้ทำนายว่า เศรษฐกิจแบบทุนนิยมก็จะถึงวาระที่ต้องล่มสลายอีกเช่นกัน เนื่องจากระบบดังกล่าว ตั้งอยู่บนบรรทัดฐานของแนวคิดและหลักการที่สวนทางกับแนวทางของอัลลอฮฺ และหลักคุณธรรม โดยที่ระบบดังกล่าว ที่บรรทัดฐานตั้งอยู่บนระบบการกักตุน ระบบดอกเบี้ย (ระบบดอกเบี้ยเงินกู้และสินเชื่อ) และสิ่งอื่นๆที่พวกเขาเห็นว่ามันคือสุดยอดของความเลวร้าย ที่ปรากฎอยู่บนหน้าพื้นพิภพ อันเป็นเหตุปัจจัยที่นำไปสู่การบูชาเงิน และการมีอิทธิพลครอบงำของเจ้าหนี้ต่อลูกหนี้ ลูกหนี้อาจจะถูกริบแม้กระทั่งเสรีภาพและ การงานของพวกเขา จนเป็นเหตุให้เกิดปัญหาทางสังคม ทางเศรษฐกิจเป็นทวีคูณ

 

       *มนุษย์มากมายอาจจะถามกันว่า

    - อะไรคือสาเหตุที่ก่อให้เกิดวิกฤติการเงินโลก?

     - อะไรคือสาเหตุของการล้มละลายของธนาคารต่าง ๆ ที่กิจกรรมของมันพัวพันอยู่กับระบบหนี้และการกู้ยืม ทั้งในการซื้อและการขาย

     - อะไรคือสาเหตุของการล้มละลายของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีพื้นฐานของการระดมทุนโดยการกู้เงินจากธนาคารที่มีกลไกของระบบดอกเบี้ยเป็นสิ่งผูกมัด

      ดังกล่าวคือสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นการขาดทุนของโลกยุคใหม่ ภายใต้การนำของระบบทุนนิยม และเครื่องมือต่างๆ ของระบบนี้ ดังเช่นระบบโลกาภิวัฒน์ และระบบดอกเบี้ย เป็นต้น ใช่หรือไม่ ?

     -ยังมีชาวอาหรับและบรรดามุสลิมมากมายต่างถามกันว่า อะไรคือวิสัยทัศน์ของระบอบเศรษฐศาสตร์อิสลามและระบบอิสลาม

      คำถามดังกล่าวนี้ และอื่นๆคือประเด็นหลักที่จะนำมาศึกษาในมุมมองของระบบเศรษฐศาสตร์อิสลาม

 

 

แปลโดย  มุหัมมัด บินต่วน