บทบาทและแนวทางที่อันตราย(1)
  จำนวนคนเข้าชม  4412

 

บทบาทและแนวทาง(มัสฮับ)ที่อันตราย

ในการทำลายอัล-กรุอานและอัล-หะดีษ (1)


โดย ...สุดารัตน์ สาดและ


บทนำ


         ในโลกนี้มีศาสนาอยู่มากมาย โดยแบ่งเป็นหลัก ๆ ได้สองประเภท คือศาสนาของผู้ศรัทธาและศาสนาของผู้ปฏิเสธศรัทธา ศาสนาของผู้ศรัทธานั้นเราจะเรียกว่าอิสลาม โดยในศาสนาอิสลามจะมีความบริสุทธิ์อยู่ในตัวของหลักคำสอน ที่มาจากกีตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺ ซึ่งนำมาซึ่งสันติสุขให้กับมวลมนุษยชาติ


         ด้วยความยิ่งใหญ่ของอิสลามที่ได้รับการอนุมัติจากอัลลอฮฺ ต้องผ่านการเหน็ดเหนื่อยของบรรพชนรุ่นแรกของอิสลาม ด้วยความเป็นมนุษย์ผู้ศรัทธามีจิตใจมุ่งมั่นเพื่อที่จะรักษามิให้ศาสนาที่พระเจ้ามอบให้ต้องแปดเปื้อน ถึงกับยอมเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อ


แต่เหตุใดเขาเหล่านั้นกลับถูกกล่าวหา ! และไม่น่าให้อภัยสำหรับผู้กล่าวเช่นนั้น

        มีบางแนวทางที่ลบหลู่อำนาจของพระเจ้า ลบหลู่ความยิ่งใหญ่ของอิสลาม ด้วยการออกมาโจมตีก่นด่าบรรดาซอฮาบะฮฺ และภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัด !

        เราคงต้องมาตั้งคำถามกันว่า หากบรรดาซอฮาบะฮฺตกมุรตัดกันหมด เหลือเพียงสามคนดังที่กลุ่มชนนี้กล่าว นั่นก็หมายความว่าชนกลุ่มนี้ได้ลบคำว่า มูฮัมมัด ศาสนฑูตของอัลลอฮ์  ออกไป


         ความยิ่งใหญ่ของอิสลามจะไม่เหลืออะไรให้ได้ชื่นชมเลย พวกเขาไม่เคยพูดถึงความแร้นแค้นในการที่บรรดาซอฮาบะฮ์พยายามปกป้องศาสนาอิสลามด้วยชีวิต ! พวกเขาไม่เคยกล่าวเลยว่าซอฮาบะฮฺได้สิ้นชีพในสนามรบจำนวนเท่าไหร่ พวกเขาไม่เคยกล่าวเลยว่าบรรดาภรรยานบีต้องอดทนต่อความทุกข์ยากในการใช้ชีวิตปานใด  ! เพื่อให้อิสลามได้ส่งต่อมายังคนรุ่นหลัง

          พวกเขาได้แต่กล่าวหาบรรดาซอฮาบะฮฺว่าตกมุรตัดเพื่อต้องการเอาแต่ฮะดีษที่ตามอารมณ์ตามความพอใจ เลือกเอาเฉพาะฮะดีษที่ตัวเองได้ประโยชน์  พวกเขาเก่งในการสอพลอ ตลบแตลง หน้าไว้หลังหลอก ท่านจะสามารถรู้จักพวกเขาได้ในบทความชิ้นนี้ต่อไป พวกเขาที่ได้สาธยายมาก็คือ กลุ่มเบี่ยงเบนแนวทางที่เราเรียกว่า รอฟีเฎาะชีอะฮฺ