วะฮาบียะฮ์ เป็นลัทธิใหมในอิสลามจริงหรือ ?
  จำนวนคนเข้าชม  48845


วะฮาบียะฮ์ เป็นลัทธิใหม่ในอิสลามจริงหรือ ?

 

โดย : ผศ.ดร.อับดุลเลาะ   หน่มสุข

 

บทนำ

          สืบเนื่องจากการได้มีการพาดพิงถึง "วะฮาบียะฮ์"  ว่าเป็นลัทธิใหม่ในอิสลามที่กำลังแพร่หลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำลังเป็นภัยคุกคามความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ โดยถูกนำไปเชื่อมโยงกับกลุ่มอัลกออีดะฮ์ ของ อูซามะ บินลาเด็น และอีกหลายๆกลุ่ม ที่ถูกป้ายสีว่าเป็นกลุ่มก่อการร้าย เพื่อความกระจ่างในเรื่องนี้ ผู้เขียนใคร่ขอนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับชื่อ ประวัติความเป็นมา แนวคิดที่สำคัญ รวมทั้งอิทธิพล และการแพร่หลายของ วะฮาบีย์ ดังนี้

 

ตอนที่ 1

ชื่อ "วะฮาบีย์"

 

          วะฮาบียะฮ์  คือ  ชื่อของขบวนการฟื้นฟูอิสลาม โดยการนำของ เชคมูฮัมมัด อิบนุ อับดุลวาฮาบ  มีชีวิตอยู่ในช่วง  (1115 - 1206  ฮ.ศ.) ตรงกับ (1703 - 1791 ค.ศ.) ที่เมือง นัจด์  ในประทศซาอุดิอาระเบีย  ชื่อนี้มาจากพยางค์ที่สองของชื่อบิดา คือ "อัลวาฮาบ"  ซึ่งจริงๆแล้วเป็นพระนามหนึ่งของพระองค์อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งมีความหมายว่า ผู้ทรงให้อย่างมากมาย ชื่อนี้บางคนเรียกเพี้ยนเป็น วะฮบีย์ ซึ่งไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องคือ "วะฮาบียะฮ์" หมายถึงขบวนการฟื้นฟูอิสลาม  

         วะฮบียะฮ์ หรือ วะฮาบีย์ หมายถึง ผู้มีแนวคิดหรือแนวปฏิบัติตามขบวนการดังกล่าว

อย่างไรก็ตามชื่อนี้ไม่เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มวะฮาบีย์  เนื่องจากเป็นชื่อที่ถูกตั้งขึ้นโดยฝ่ายต่อต้าน  และมักจะนำมาใช้ในเชิงลบเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มวะฮาบีย์เองจะไม่ใช้ชื่อนี้เรียกในกลุ่มของตน  แต่จะเรียกกลุ่มของตนว่า กลุ่ม "สะลาฟียะฮ์" (Salafiah) หรือ "สะลาฟียูน" (Salafiyoon)  แปลว่า กลุ่มที่ยึดมั่นในแนวคิดดั้งเดิมของอิสลาม หรือบางทีเรียกกลุ่มของตนว่า "มุวะหิดูน" (Muwahidoon) แปลว่า กลุ่มผู้ยึดมั่นในเอกภาพของอัลลอฮ์

  

 

ตอนต่อไป >>>>Click