คำนิยามของ อัลกุรอาน
  จำนวนคนเข้าชม  14036

ความพยายามของบรรดาศอฮาบะฮ์ในการรวบรวมอัลกุรอาน 2


โดย...  ญาลีละฮ์ รัตโส


คำนิยามของ อัลกุรอาน


คำนิยามของ อัลกุรอาน ทางด้านภาษา

          บรรดานักวิชาการได้เห็นพ้องต้องกันว่า คำว่า อัลกุรอาน เป็นคำนาม ไม่ใช่คำกิริยาหรือคำบุพบท แต่ก็มีการขัดแย้งกันว่า  คำว่า อัลกุรอาน นั้นเป็นรากศัพท์หรือเป็นคำที่บ่งบอกถึงลักษณะ ดังนี้

           อัลกุรอานมาจากรากศัพท์ของคำว่า ( قرأ ) มีความหมายเดียวกับคำว่า ( تلا ) ซึ่งแปลว่าการอ่าน หลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนจากรากศัพท์ให้เป็นคำนาม เพื่อที่จะหมายถึงคำพูดที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีมูฮำมัด   ดังที่อัลลอฮ์ ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ว่า

قال تعالى: { فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} سورة القيامة: 18

" ดังนั้นเมื่อเราอ่าน อัลกุรอาน เจ้าจงติดตามการอ่านนั้น"

           อัลกุรอาน คือคำที่บ่งบอกถึงลักษณะ ( وصف )  เป็นคำที่ถูกแยกออกมาจากคำว่า ( القرء )  ซึ่งหมายถึง การรวบรวม ตัวอย่างเช่น  " قرأت الشيء قرآناً "  หมายถึง ฉันได้รวบรวมสิ่งหนึ่งเอาไว้

         ท่านอิบนุลอะษีรได้กล่าวว่า เหตุที่เรียกว่าอัล-กุรอานนั้นเพราะเป็นการรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ทั้งข้อสั่งใช้และข้อห้าม, คำสัญญาและคำขู่, อายะฮ์ต่างๆและซูเราะห์ต่างๆ  ( لسان العرب، ص  3563  )

 


คำนิยามของ อัล กุรอาน ทางด้านวิชาการ

         อัลกุรอาน คือ

“ คำพูดของอัลลอฮ์ ที่ได้ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีมูฮำมัด   ถ้อยคำของอัลกุรอานเป็นที่น่าอัศจรรย์ การอ่านอัลกุรอานถือเป็นอิบาดะฮ์ ถูกบันทึกไว้เป็นเล่มๆ ถูกถ่ายทอดมายังเราโดยสายรายงานที่ติดต่อกัน  “

( المدخل لدراسة القرآن الكريم، ص 21 )

และอีกความหมายหนึ่งคือ

“ คำพูดของอัลลอฮ์ ที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีมูฮำมัด  เริ่มต้นด้วยซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ และสิ้นสุดด้วยซูเราะห์อัลนาส  “

(مناهل العرفان في علوم القرآن ، ص 20 )

คำอรรถาธิบาย:

   อัลกุรอาน : คำพูดของอัลลอฮ์  ไม่รวมถึงคำพูดของมนุษย์และญิน

 

  ถูกประทานลงมา : ถูกประทานจากอัลลอฮ์ มายังนบี

 

         ให้กับท่านนบีมูฮำมัด  : ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีมูฮำมัด  ซึ่งต่างจากคัมภีร์ อัตเตารอต ซึ่งถูกประทานให้ท่านนบีมูซา คัมภีร์อินญีล ซึ่งถูกประทานให้ท่านนบีอีซา และคัมภีร์ซะบูรซึ่งถูกประทานให้ท่านนบีดาวูด

 

         ถ้อยคำของอัลกุรอานเป็นที่น่าอัศจรรย์ : เพราะอัลกุรอานคือคำพูดของอัลลอฮ์ ซึ่งต่างจาก อัล ฮะดีส (คำพูดของท่านนบี) เพราะคำพูดของท่านนบีไม่ได้เป็นสิ่งอัศจรรย์ และต่างกับคัมภีร์อื่นๆที่ถูกประทานลงมาจากฟากฟ้า เพราะพระองค์อัลลอฮ์ไม่ได้ท้าทายให้นำมา เช่นดั่ง อัลกุรอาน

 

 การอ่านอัล-กุรอาน ถือเป็นอิบาดะห์ : ซึ่งต่างจากฮะดีสอัลกุดซีย์ หรือการอ่านอื่นๆ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นอิบาดะห์

 

 ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ : สิ่งที่ได้ถูกยกเลิกมาก่อนจากการอ่านหรือการบันทึก ไม่ถือว่าเป็นอัลกุรอาน

 

 ถูกประทานลงมาโดยสายรายงานที่ติดต่อกัน : สิ่งที่ถูกประทานลงมาโดยสายรายงานที่อ่อนหรือไม่ติดต่อกันไม่ถือว่าเป็นอัลกุรอาน