ความสำคัญของการบันทึก อัลกุรอาน
  จำนวนคนเข้าชม  4760

ความพยายามของบรรดาศอฮาบะฮ์ในการรวบรวมอัลกุรอาน 3

โดย...  ญาลีละฮ์ รัตโส


ความสำคัญของการบันทึก อัลกุรอาน


          ได้มีการริเริ่มบันทึก อัลกุรอาน ครั้งแรกตั้งแต่สมัยท่านนบี  หากแต่การบันทึกต่างๆเหล่านั้นแตกต่างจากการบันทึกในสมัยต่อๆมา ซึ่งในสมัยนั้นท่านนบี  ห้ามการบันทึกสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ อัลกุรอาน และหากมีการบันทึกสิ่งใดนอกเหนือจากอัลกุรอาน  ท่านก็มีคำสั่งให้ลบหรือทำลายสิ่งต่างๆเหล่านั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะท่านเกรงว่าจะทำให้เกิดการสับสนระหว่างอัลกุรอาน ซึ่งเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ กับคำพูดของท่านนบี  เอง

          ดังกล่าวนี่เองทำให้เราทราบว่า ท่านนบี  ได้ให้ความสำคัญกับการท่องจำอายาตต่างๆ พร้อมกันนั้นยังให้ความสำคัญกับการบันทึกอัลกุรอาน อีกด้วย ดั่งเหตุผลที่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้

-  การบันทึกนั้นจะเป็นการรักษาไว้ซึ่งอัลกุรอาน  ถึงแม้จะมีการเสียชีวิตของบรรดาผู้ท่องจำอัลกุรอานอย่างมากมายก็ตาม

       -  ทำให้เราทราบว่าการบันทึก อัลกุรอานไม่ได้เกิดขึ้นใหม่ในสมัยท่านอบูบักร หากแต่แนวทางและวิธีการบันทึกเท่านั้นที่แตกต่างออกไปจากการบันทึกในสมัยท่านนบี

-  ทำให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้ และเกิดความง่ายดายแก่การท่องจำ

-  ทำให้สัญญาของพระองค์อัลลอฮ์  ที่จะรักษาไว้ซึ่งคัมภีร์ของพระองค์จากการบิดเบือนนั้นเป็นที่ประจักษ์

-  สอนให้รู้ถึงการเขียน เพราะส่วนใหญ่ของมุสลิมในสมัยนั้นอ่านไม่ออก และเขียนไม่เป็น

-  เป็นหลักฐานยืนยันแก่ศาสนิกอื่นว่า อัลกุรอาน คือคำพูดของพระเจ้าที่ยังคงถูกปกป้องรักษาซึ่งต่างจากคัมภีร์อื่นๆ

-  ทำให้ประชาชาติอิสลามในปัจจุบันได้เรียนรู้และเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องตามคำสั่งของพระองค์อัลลอฮ์

 

ดังกล่าวนี่เองคือความสำคัญของการบันทึก อัลกุรอาน ที่ยังคงถูกรักษาไว้จวบจนวันสิ้นโลก