อัลกุรอานถูกรักษาอย่างไรหลังจากประทานลงมา
  จำนวนคนเข้าชม  5025

 ความพยายามของบรรดาศอฮาบะฮ์ในการรวบรวมอัลกุรอาน 4

โดย...  ญาลีละฮ์ รัตโส


อัลกุรอาน ถูกรักษาอย่างไรหลังจากประทานลงมา


         อัลกุรอาน คือคัมภีร์สุดท้ายที่ได้ถูกประทานลงมาจากอัลลอฮ์  คัมภีร์ซึ่งประมวลไปด้วยคำสอนของอิสลามที่จะดำรงอยู่ตราบจนถึงวันสิ้นโลก และเป็นคัมภีร์เล่มเดียวบนโลกนี้ที่ยังมิเคยถูกบิดเบือน


        อัลกุรอาน ซึ่งเป็นพระมหาคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของอัลลอฮ์ ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น อัลกุรอานที่อยู่ในมือของเราปัจจุบันคืออัลกุรอานที่ได้ถูกประทานแก่ท่านนบีมูฮำมัด  ไม่มีสิ่งใดเพิ่มเติมลงไปหรือถูกตัดทอน ดังเหตุผลที่จะกล่าวต่อไปนี้


          -   พระองค์อัลลอฮฺ  พระผู้อภิบาลผู้ทรงสูงส่งได้รับประกันว่า พระองค์จะเป็นผู้ปกป้องคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งฟากฟ้าด้วยพระองค์เอง ดั่งที่พระองค์ทรงกล่าวว่า

قال تعالى: { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}  سورةالحجر:  9

" แท้จริงเราได้ให้ข้อตักเตือน (อัลกุรอาน) ลงมา และแท้จริงเราเป็นผู้รักษามันอย่างแน่นอน"

          เป็นที่ชัดเจนว่าบรรดามุสลิมนับตั้งแต่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาได้ยึดถือว่า อัลกุรอานคือรัฐธรรมนูญสูงสุดในการดำเนินชีวิต และจากโองการดังกล่าว อัลกุรอานได้รับการปกป้องให้บริสุทธิ์จากการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย

 


          -  ท่านนบี  ให้ความสำคัญกับ อัลกุรอานด้วยการท่องจำ และการบันทึก และยังได้ใช้ให้บรรดาซอฮาบะห์ท่องจำอายาตต่างๆ พร้อมกับบันทึกโองการต่างๆเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อป็นการปกป้องและป้องกันจากการบิดเบือน และเปลี่ยนแปลง

         มีรายงานว่า ท่านนบี  ห้ามการบันทึกสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจาก อัลกุรอาน เพราะเกรงว่าจะทำให้เกิดการสับสนระหว่าง อัลกุรอาน และคำพูดของท่านนบี  เอง

قال رسول الله  : (( لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه)) أخرجه المسلم، كتاب: الزهد والرقائق، باب: التثبيت في الحديث وحكم كتاب العلم، ص1201

" ท่านทั้งหลายอย่าได้บันทึกสิ่งใดจากฉัน และผู้ใดที่บันทึกสิ่งใดจากฉันนอกจากอัลกุรอาน ก็จงลบมันทิ้งเสียเถิด"

 


         -  หลังจากที่ท่านนบีมูฮำมัด   ได้เสียชีวิต อัลกุรอานก็ยังได้รับการรักษาให้คงอยู่และได้รับการปกป้องให้พ้นจากการขัดแย้งต่างๆ โดยการรวบรวมให้อยู่ในเล่มเดียวในสมัยท่านอบูบักร และการให้คงเหลือไว้เพียงการอ่านของชาวกุเรชในสมัยท่านอุษมาน และอัลกุรอานจะยังคงถูกรักษาไว้ตลอดไป