ดุอาอ์ สำหรับแม่ท้อง 3
  จำนวนคนเข้าชม  30704

ดุอาอ์ สำหรับแม่ท้อง 3


แปลและเรียบเรียงโดย...อุมมุ อุ้ลยา

 
بســـــــــــــــم الله الرحمن الرحيم

 

- "اللهم إني أستودعك جنيني الذي في رحمي، أنت الذي لا تضيع ودائعك ".


ข้าแต่อัลลอฮฺ แท้จริงข้าพระองค์ขอฝากทารกในมดลูกของข้าพระองค์ไว้กับพระองค์

พระองค์ท่าน คือผู้ซึ่งไม่ทำให้ของฝากของพระองค์นั้นสูญหาย

 


- "اللهم احفظ جنيني واحْمِه، وامسكه في رحمي,وأتم حمله على خير".


ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงรักษาทารกของข้าพระองค์ โปรดทรงคุ้มครองปกป้องเขา

โปรดทรงให้เขาคงอยู่อย่างมั่นคงในมดลูกของข้าพระองค์

และโปรดทรงให้การตั้งครรภ์เขาดำเนินไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยดี

 


- "اللهم صوِّره في أحسن صورة ونجِّه من كل تشويه ومرض".


ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงสร้างเขาในเรือนร่างที่สวยงามยิ่ง

และโปรดทรงปกป้องเขาให้พ้นจากความอัปลักษณ์ และโรคภัยทั้งหมดด้วยเถิด

 


- "اللهم يسِّر حملَه وولادتَه ورضاعتَه وتربيتَه، واجعله مطيعًا لربه، بارًّا بوالديه،
 متعاونًا مع إخوته، نافعًا لأمته، زخراً للإسلام والمسلمين".


ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงให้การตั้งครรภ์ การคลอด การให้นม และการเลี้ยงดูเขาเป็นเรื่องง่ายดาย

โปรดทรงให้เขาเป็นบ่าวผู้เชื่อฟังพระเจ้า เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ สามัคคีกับพี่น้อง

เป็นคนที่มีค่ายังประโยชน์ต่อประชาชาติของพระองค์

และโปรดทรงให้เขาเป็นผู้ที่เพิ่มจำนวนให้กับอิสลามและมุสลิมทั้งหลายด้วยเถิด

 


اللهم اجعله مسلما صالحا عابدا ذاكرا.. حافظا للقران الكريم وممن يعملون به..


ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงให้เขาเป็นมุสลิม เป็นคนดี เป็นบ่าวผู้ภักดี

เป็นผู้ที่รำลึกถึงพระองค์ เป็นผู้จดจำอัลกุรอาน และเป็นหนึ่งในผู้ปฎิบัติตามอัลกุรอานด้วยเถิด

 

 

 

อามีนญารอบบัลอาลามีน 


().().().().().().().().().().().().().().().().().().().().().().().().().().().().()