ดุอาอ์ สำหรับแม่ท้อง 4
  จำนวนคนเข้าชม  10207

ดุอาอ์ สำหรับแม่ท้อง 4


แปลและเรียบเรียงโดย...อุมมุ อุ้ลยา

بســـــــــــــــم الله الرحمن الرحيم

 

اللهم اجعله بارا بوالديه وأهله..


ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงให้เขา เป็นผู้กระทำดีต่อบิดามารดา และครอบครัวของเขาด้วยเถิด

 


اللهم حسن خلقه وخلقه ..


ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงให้เขามีเรือนร่าง และจรรยามารยาทที่งดงามด้วยเถิด

 


اللهم أعذه من شياطين الأنس والجن..


ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงคุ้มครองเขาให้พ้นจากมารร้าย ทั้งจากมนุษย์และญินด้วยเถิด

 


اللهم سهل ويسر حمله وولادته..


ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงทำให้การตั้งครรภ์และการคลอดเป็นที่ง่ายดายด้วยเถิด

 


اللهم أقر عيني به..


ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดให้เขาเป็นที่รื่นตาเย็นใจแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด

 


اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا ذكيا
واجعله سليما معافى ولا تجعل في خلقه زيادة ولا نقصان ..
واجعل عاقبته إلى الخير...


ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดประทานบุตรแก่ข้าพระองค์ โปรดทรงให้เขาเป็นผู้ที่ยำเกรง ฉลาดหลักแหลม

โปรดทรงให้เขาครบถ้วนสมบูรณ์แข็งแรง โปรดอย่าได้ทรงให้เขามีส่วนที่เกินหรือพร่องไป

และขอพระองค์โปรดทรงให้บั้นปลายของเขาเป็นการมุ่งสู่ความดีด้วยเถิด

 

อามีนญารอบบัลอาลามีน

 

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU