ระบบเศรษฐศาสตร์อิสลามและการธนาคารอิสลาม ต่อวิกฤติระบบการเงินโลก
  จำนวนคนเข้าชม  6002

วิกฤติการณ์เงินโลกในมิติเชิงเปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์อิสลาม


โดย... ดร. หุซัยน์ ชะหาตะฮ์


5 จุดยืนของระบบเศรษฐศาสตร์อิสลามและการธนาคารอิสลาม ต่อวิกฤติระบบการเงินโลก


          มีผู้คนมากมายต่างก็พากันถามว่า อะไรคือผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจโลก ต่อสถานะของสถาบันการเงินของอิสลาม ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร บริษัทการลงทุน และสถาบันการระดมทุน และอื่นๆในทำนองเดียวกัน?
    

         ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องการคำตอบ จากนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์อิสลาม หรือคำตอบในเชิงรูปธรรมจากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันการเงินตามระบบของอิสลาม ต่อสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจโลก หรือการธนาคารของโลก แต่จำเป็นที่จะต้องมีการนำเสนอแนวคิด และกฏเกณฑ์ของระบบเศรษฐศาสตร์อิสลาม และระบบการเงินของอิสลามต่อมนุษย์ โดยอธิบายให้เห็นบรรทัดฐาน และกระบวนการการนำเสนอหลักการไปใช้ในภาคปฎิบัติ เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้รู้ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากวิกฤติการณ์ต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากการที่ไม่มีการนำแนวคิด และหลักการทางเศรษฐศาสตร์อิสลามมาใช้ ทั้งในเชิงแนวคิด หลักการ และการวางระบบ

          ดังกล่าวนี้จะได้อธิบายในประเด็นของกฏเกณฑ์ความปลอดภัย และความมั่นคงในระบบการเงิน และเศรษฐศาสตร์อิสลาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ประกันได้ว่า วิกฤติการณ์ในทำนองดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีก

 


แปลโดย  มุหัมมัด บินต่วน