ดุอาอ์ สำหรับแม่ท้อง 5
  จำนวนคนเข้าชม  5797

ดุอาอ์ สำหรับแม่ท้อง 5


แปลและเรียบเรียงโดย...อุมมุ อุ้ลยา


بســـــــــــــــم الله الرحمن الرحيم

 

اللهم اصلح لي ذاتي وذريتي...


ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงปรับปรุงแก้ไขข้าพระองค์และเชื้อสายของข้าพระองค์ด้วยเถิด

 


اللهم جنبنا و ذريتنا رجس المشركين إلى يوم الدين
 

ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงให้เราและลูกหลานของเรา ห่างไกลจากความโสมมของพวกมุชริกีน จวบจนถึงวันแห่งการตอบแทนด้วยเถิด

 


اللهم اجعله قرة عين لي و لوالده و لجميع المسلمين


 ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงให้เขาเป็นที่รื่นตาเย็นใจแก่ข้าพระองค์ แก่บิดาของเขา และแก่มุสลิมทั้งหลายด้วยเถิด

 


اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله
 واقذف التوحيد في قلبه وأعني على تربيته يا أرحم الراحمين


ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงคุ้มครองเขา ทั้งทางด้านหน้าและด้านหลัง ทั้งทางด้านขวาและด้านซ้าย

ขอพระองค์โปรดทรงบรรจุเตาฮีดไว้ในหัวใจของเขา และโปรดทรงช่วยเหลือข้าพระองค์ในการเลี้ยงดูเขาด้วยเถิด

 โอ้ผู้ทรงเมตตา เหนือผู้เมตตาทั้งหลาย

 


اللهم اجعله من المجددين لدينك ومن المحبين لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم
 

ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงให้เขาเป็นผู้ฟื้นฟูศาสนาของพระองค์ และเป็นผู้ที่รักในซุนนะห์ของนบีของพระองค์   ด้วยเถิด

 

 

อามีนญารอบบัลอาลามีน

 


SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS