ความประเสริฐของบรรดาศอฮาบะฮฺ
  จำนวนคนเข้าชม  4860

ความพยายามของศอฮาบะฮ์ในการรวบรวมอัลฮะดิษ 4


โดย...อับดุลกอเดร   พลสะอาด


ความประเสริฐของบรรดาศอฮาบะฮฺ

          บรรดาศอฮาบะฮฺ คือกลุ่มชนที่มีเกียรติ  มีสถานะที่สูงส่ง ณ อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮู วะตะอาลา   ซึ่งหากเราได้ทำการศึกษาเรื่องราวของพวกเขาในอัลกุรอานหรืออัลหะดีษ  จะพบว่าอัลลอฮฺทรงกล่าวถึงพวกเขาไว้มากมายหลายโองการด้วยกัน  ท่านชัยคฺ มุฮัมมัด อิบนุ อับดิลวะฮาบ กล่าวว่า

  "แท้จริงอัลกุรอ่านนั้นถูกบรรจุเต็มไปด้วยคำยกย่องสรรเสริญต่อบรรดาศอฮาบะฮฺ  รอฎิยัลลอฮุอันฮุม"  28

         ซึ่งอัลลอฮฺทรงกล่าวยกย่องถึงเกียรติภูมิของพวกเขา ความศรัทธาอันเต็มเปี่ยม และผลตอบแทนที่อัลลอฮฺทรงเตรียมไว้สำหรับพวกเขาในวันกิยามะฮฺ  เช่นเดียวกันกับในหะดีษของท่านนบี ได้กล่าวถึงพวกเขาอย่างมากมายเช่นกัน

 

          ดังนั้นในหลักการเชื่อมั่นของอะฮฺลิซซุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ เกี่ยวกับศอฮาบะฮฺ จึงไม่มีความขัดแย้งกันว่าพวกเขามี ความอะดาละฮฺ (العدالة) หรือเป็นผู้ทรงคุณธรรม (عادل) ไม่ว่าพวกเขาจะร่วมอยู่ในเหตุการณ์ความขัดแย้งหรือไม่ก็ตาม  โดยอาศัยตัวบทการรับรองจากอัลกุรอ่านและอัลหะดีษ  ดังตัวอย่างที่จะกล่าวถึงต่อไป   แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาอยู่ในสภาพของผู้ไร้ความผิดบาบหรือมะอฺศูม   ดังเช่นท่านนบี    แต่หมายถึง  พวกเขาไม่เคยมีเจตนาที่จะกล่าวเท็จต่อท่านนบี เพราะพวกเขามีความศรัทธาอย่างแท้จริง มีความยำเกรงอย่างสม่ำเสมอ  มีความเป็นสุภาพบุรษอย่างสมบูรณ์ มีมารยาทที่สูงส่ง และมีความสม่ำเสมอในการเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺและแบบอย่างของท่านนบี

ในเมื่อเราต่างศรัทธาและมีความเชื่อมั่นว่า

إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم

“แท้จริงคำพูดที่ดีที่สุดนั้นคือคัมภีร์ของอัลลอฮฺ แบบอย่างที่ดีที่สุดนั้นคือแบบอย่างของมุฮัมมัด” 29

 

มีพระดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา  และ วัจนะของท่านนบีมุฮัมมัด  ที่ได้กล่าวถึงศอฮาบะฮฺ ไว้ในอัลกุรอ่าน และในอัลหะดิษ

 

 

 

 


28.  อัลอะหะดีษ อัลวาริดะฮฺ ฟี ฟะฎออิล อัศศอฮาบะฮฺ หน้า ๖๕


29.  สุนัน อันนะซาอีย์  กิตาบ ซอลาตุลอีดัยนฺ บาบ กัยฟัลคุฏบะฮฺ หมายเลข  ๑๕๗๗