We're Muslimah 2 Heart of Islam. (3)
  จำนวนคนเข้าชม  3452

.

วันที่  25  มีนาคม  2555

สนทนาเชิงวิชาการเรื่อง"ทำหน้าที่ แล้วจึงเรียกร้องสิทธิ"

โดย...อ.อุสมาน  ราษฎรนิยม

  

มอบของที่ระลึกสำหรับผู้ตอบคำถามได้

  

  

.................................

สนทนากลุ่มเรื่อง"ความรักของอุมมี"

โดย... อุสตาซะฮ์ ยาวาเฮ บุหงาตันหยง , อุสตาซะฮ์ นาปีซะ อัลฟาริตีย์

อุสตาซะฮ์ ฮามีดะฮ์  อาลี , อ.สรินฏา  ปุติ

  

  

  

  

  

  

  

เขียนจดหมายถึงอุมมี ซึ้งจนน้ำตาไหล

  

ส่งไปรษณีย์แล้วค่ะ.... อุมมี รอรับจดหมายจากลูกๆ นะคะ

..............................

กิจกรรมสันทนาการ"พี่น้องของฉัน"

  

  

  

  

.............................

บรรยายวิชาการ "คุณค่าของศอฮาบิยะฮ์"

โดย...อ.อะหมัด  อัลฟาริตีย์ , อ.อับดุลรอซัก อิซซุดดีน

  

  

  

มอบของที่ระลึกให้กับผู้ตอบคำถามได้

  

....................................

สนทนาเรื่อง"ผู้ชายในอุดมคติ กับความเป็นจริง"

โดย...นพ.แวมะดี  แวดาโอ๊ะ

  

  

...............................

นำละหมาดมัฆริบ

นาซีฮัตเรื่อง "ความรัก หรือ ความหลง"

นำละหมาดอิชาอ์

โดย.....อ.อุษมาน  สาและฮ์

  

  

.....................................

กิจกรรมแข่งขัน "อนาชีด"

กรรมการตัดสิน

  

  

  

  

  

ของที่ระลึกสำหรับกลุ่มที่ชนะเลิศ อนาชีด

..................................

next 4 ...>>> c l i c k