We're Muslim.(4)
  จำนวนคนเข้าชม  4709

"ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ"

โดย...อ.ยะห์ยา  ทองทา

  

  

..................................

พิธีปิด โดย......  เชค มุฮัมมัด  บินอะหมัด  อัลอุศอยมีน

หัวหน้าฝ่ายศาสนาสถานทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย

  

  

   

  

  

  

มอบใบประกาศและของที่ระลึกให้กับพี่เลี้ยง

  

  

  

  

ขวัญใจชาวค่าย

 

ขวัญใจพี่เลี้ยง

พี่เลี้ยงดีเด่น

กลุ่มดีเด่น

  

  

 

มอบประกาศนียบัตร และ อัลกุรอาน พร้อมคำแปลภาษาไทย

ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

เว็บไซต์อิสลามมอร์มอบของที่ระลึกให้กับประธานพิธี

อัลฮัมดุลิ้ลลาฮ์

ขอชูโกรต่อพระองค์อัลลอฮ์ ที่กำหนดค่ายนี้ขึ้นมาให้เราได้เริ่มนับหนึ่ง เพื่อก้าวต่อๆไปที่จะเกิดขึ้น อินชาอัลลอฮ์

ญาซากุมุลลอฮุคอยรอน สำหรับผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน และผู้ร่วมกิจกรรมทุกๆคน

ญาซากุมุลลอฮุคอยรอน สำหรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน

ขออัลลอฮ์  ประทานทางนำที่ถูกต้องให้กับทุกท่าน ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือกิจการงานศาสนาให้กับพวกเราด้วยเถิด

...อามีนญารอบบัลอาลามีน...

 ....................................

next 5 ....>>> c l i c k